Vernissage: Narek Aghajanyan

Tillflykt

Utställning 16 januari – 3 februari: Narek Aghajanyan

Konceptet Skydd är mitt motiv. Jag avbildar osammansatta hus på mina tavlor utan några direkta konnotationer. I stället försöker jag finna förklaringar om: Vad innebär det att ha ett tak över huvudet? Vad betyder känslan av hemlöshet? Vad betyder det att lämna ditt hem? Vad är den verkliga innebörden av att etablera sig i ett helt okänt land? Det här är de frågor jag har haft i åtanke under den kreativa processen, medan jag försökte föreställa mig hus som symboler för säkerhet. Mina husbilder är dock skakiga, övergivna och delvis förstörda. De kan inte skydda någon längre. De är bara reliker. De är uttryck baserade på känslan av en en gång hemlös familj. Men det skulle glädja mig om betraktaren följer med en bit på vägen.

Narek Aghajanyan, bildkonstnär född 1980 Jerevan, Armenien baserad i Stockholm, Sverige.

Affisch!