Anpassningar efter skärpta restriktioner

Nya anpassningar i Uppsala Missionskyrka efter skärpta restriktioner och anvisningar

Gudstjänster
Vi fortsätter att fira gudstjänst. I kyrksalen finns markerade platser för 157 personer och på läktaren finns markerade platser för 60 personer med en meters mellanrum. Sällskap kan sitta tillsammans, då ska det vara 1 meter mellan sällskapen.
Vi avstår från rörelse i kyrkorummet och kommer därför att under 2–4 veckor (eller så lång tid som de skärpta föreskrifterna gäller) att ej ha individuell ljuständning i gudstjänsten och vi avstår också från att dela nattvarden.
Tills vidare ställer församlingen in de gudstjänster som är planerade i Flottsundskyrkan, vilket gäller redan nu den 16 januari.

Vaccinationsbevis
För att delta i gudstjänsten gäller att man måste kunna visa upp Vaccinationsbevis.
Församlingen förutsätter också att alla som går in i olika uppgifter, kyrkvärdar, gudstjänstvärdar, kyrkkaffegrupper musiker, tekniker och övriga gudstjänstmedverkande har vaccinationsbevis som kan visas upp vid eventuell stickprovskontroll.

Kyrkkaffe
Kyrkkaffe kommer att serveras men bröd och kaffe står utställda på bord med få personer vid varje bord. Vi hjälps åt med att röra oss så lite som möjligt i lokalen.

Övriga samlingar
Styrelsen, de olika råden och kommittéerna och arbetsgrupper som kan hålla sina samlingar på Zoom uppmanas göra det. Om något råd/kommitté inte har tillgång till inloggning för att boka församlingens Zoom-rum kontakta Torbjörn Bådagård.
Övriga öppna samlingar i kyrkan genomförs, som torsdagskvällar och Fredagsträffen. Vid dessa tillfällen tillämpas också Vaccinationsbevis.
Särskilda grupper som våra körer får information om deras verksamhet via deras ledare.

Pastor Torbjörn Bådagård