Årets solcellshjälte i Uppsala län

Nu har solpanelerna suttit uppe på Missionskyrkans tak ett år. De har producerat 72 000 kWh vilket motsvarar 72% av de 100 000 kWh vi förbrukat under det senaste året. Men eftersom panelerna bara producerar elektricitet på dagarna och mest på sommaren medan vi förbrukar energi dygnet runt och hela året så har vi också sålt och köpt energi. Vi har kunnat använda drygt hälften av det vi producerat själva (53%) och sålt resten till vår elleverantör. Av den elenergi vi förbrukat har vi direkt kunnat täcka en dryg tredjedel med egen produktion medan vi fått köpa in två tredjedelar.

Satsningen på solpanelerna är i linje med de tre ledord som ska genomsyra all verksamhet. Hållbarhet – Fruktbärande – Dialog, Det är självklart att vi som kyrka, som vill betona vårt ansvar för Guds skapelse, hela tiden söker vägar att minska vår klimatpåverkan, både individuellt och gemensamt.

Satsningen på solpaneler kostade ungefär en miljon kronor. Av det fick vi 20% i statligt bidrag. Vi har samlat in ungefär lika mycket, drygt 200 tusen kronor. Resten har vi lånat i bank och skall betala av genom minskade kostnader för elenergi de närmsta 10-15 åren. Det är fortfarande möjligt att vara med och bidra till denna miljöstasning genom ett bidrag via vårt Swish-nummer. 123 590 89 26 eller till vårt bankgiro 802-2253, ange då “sol” i ändamålstexten. 

Mer information om hur planeringen av solpanelerna på Missionskyrkans tak gick till finns att läsa här.

Under en tisdag i september besökte Emil Eriksson och Martin Heed från Framtidens Solel Uppsala Missionskyrka för att meddela att de blivit utsedda till årets solcellshjälte i Uppsala län med motiveringen:

”Det finns verksamheter och fastigheter som man tror inte lämpar sig så bra för solel. Men med en stark vilja och en unik finansiering har denna kyrka lyckats installera en solcellsanläggning på taket som försörjer en betydande del av elförbrukningen. Detta initiativ har lett till att flera liknande verksamheter har fått upp ögonen för solel, och därför är Uppsala Missionskyrka en riktig inspirationskälla.”


Ann-Louice Norqvist och Ewert Bengtsson mottar diplom