Att vara ledare – film

Under senaste året har Martin Modéus tillträtt som ärkebiskop i Svenska kyrkan och Stefan Attefall som landshövding i Uppsala län. Nu möts de båda till ett samtal om ämbete och ansvar och om samspelet mellan civilsamhälle och offentliga aktörer kring välfärd och demokrati.
Samtalsledare: Kajsa Wejryd, ordförande Förbundet Kristen humanism Uppland.
Samverkan med Förbundet Kristen humanism Uppland
Inspelat i Missionskyrkan 16 november 2023 av Sven Wingren.