Trygghetsläge i Uppsala Missionskyrka

På grund av regeringens förslag (16 nov.) om skarpare regler för allmänna sammankomster förändrar Uppsala Missionsförsamling sin verksamhet.

Under november och december månad genomförs våra gudstjänster och program som enbart digitala sändningar. Du ser dem på våra Youtube-kanaler, Församlingskanalen och Kulturkanalen. De sänds på angiven tid och kan även ses i efterhand.

Gudstjänster
Vi sänder gudstjänster söndagar kl 11.00 på Församlingskanalen. 

Lunchmusiken
Lunchmusiken direktsänds onsdagar kl 12.00 på Kulturkanalen.

Lunchpoesi
Vi spelar in och sänder på Kulturkanalen.

Agenda 2030
Vi spelar in och sänder på Församlingskanalen.

Bibelstudium Tro och tvivel
Vi spelar in och sänder på Församlingskanalen.

Beslutet fattat den 1 november av församlingsens ordförande Kjell-Åke Nordquist och församlingens föreståndare Torbjörn Bådagård.

Uppdatering 2020-11-16

Församlingskanalen på Youtube:

Kulturkanalen på Youtube:

”Från mörker till ljus”– en konsert om hopp och frid

”Från mörker till ljus”– en konsert om hopp och frid

Lördag 31 oktober kl 18.00

Konsertens huvudnummer är Agneta Skölds ”Requiem” för kör och orgel som skrevs 2014. Verket har många likheter med Gabriel Faurés ”Requiem” i både tonspråk och uttryck.

Dessutom framförs musik av två Uppsalatonsättare med nära band till Missionskyrkan: ”Dona nobis pacem” av Inge Almén samt ”Invention nr 11 och 12” för kör och orgel av Thommy Wahlström med text av Pär Lagerkvist.

Missionskyrkans Vokalensemble
Jesper Rydén, orgel
Markus Jonsson, dirigent

Inträde: 150 kr
Förköp i Missionskyrkans café Mån 26 okt – Tors 29 okt kl 10-14
Konserten sänds även på Youtube

Tänka på andra – Konstutställning

Vernissage på Utställningen Tänka på andra – Awni Mohamad

Söndag 27 sept. kl 12.30-14.00. Utställningen pågår till 15 oktober.

Utställningen är öppen måndag-torsdag kl 10.00-14.00

Jag heter Awni Mohamad palestinier, född 1981 i Syrien, bosatt i Sverige och Enköping sedan 2015.

 

Mina målningar inspireras av den palestinske nationalskalden Mahmoud Darwishs (1941–2008) dikt Tänk på andra. Med min utställning vill jag uppmana till att tänka på människor som lider av fattigdom, krig och hungersnöd; en vädjan om att få människor att ta hand om varandra och bidra till en bättre värld.

Årets solcellshjälte i Uppsala län

Nu har solpanelerna suttit uppe på Missionskyrkans tak ett år. De har producerat 72 000 kWh vilket motsvarar 72% av de 100 000 kWh vi förbrukat under det senaste året. Men eftersom panelerna bara producerar elektricitet på dagarna och mest på sommaren medan vi förbrukar energi dygnet runt och hela året så har vi också sålt och köpt energi. Vi har kunnat använda drygt hälften av det vi producerat själva (53%) och sålt resten till vår elleverantör. Av den elenergi vi förbrukat har vi direkt kunnat täcka en dryg tredjedel med egen produktion medan vi fått köpa in två tredjedelar.

Satsningen på solpanelerna är i linje med de tre ledord som ska genomsyra all verksamhet. Hållbarhet – Fruktbärande – Dialog, Det är självklart att vi som kyrka, som vill betona vårt ansvar för Guds skapelse, hela tiden söker vägar att minska vår klimatpåverkan, både individuellt och gemensamt.

Satsningen på solpaneler kostade ungefär en miljon kronor. Av det fick vi 20% i statligt bidrag. Vi har samlat in ungefär lika mycket, drygt 200 tusen kronor. Resten har vi lånat i bank och skall betala av genom minskade kostnader för elenergi de närmsta 10-15 åren. Det är fortfarande möjligt att vara med och bidra till denna miljöstasning genom ett bidrag via vårt Swish-nummer. 123 590 89 26 eller till vårt bankgiro 802-2253, ange då “sol” i ändamålstexten. 

Mer information om hur planeringen av solpanelerna på Missionskyrkans tak gick till finns att läsa här.

Under en tisdag i september besökte Emil Eriksson och Martin Heed från Framtidens Solel Uppsala Missionskyrka för att meddela att de blivit utsedda till årets solcellshjälte i Uppsala län med motiveringen:

”Det finns verksamheter och fastigheter som man tror inte lämpar sig så bra för solel. Men med en stark vilja och en unik finansiering har denna kyrka lyckats installera en solcellsanläggning på taket som försörjer en betydande del av elförbrukningen. Detta initiativ har lett till att flera liknande verksamheter har fått upp ögonen för solel, och därför är Uppsala Missionskyrka en riktig inspirationskälla.”


Ann-Louice Norqvist och Ewert Bengtsson mottar diplom

1 2 3 26