Hopp för Israel och Palestina?

Lördag 10 mars 10.00 – 17.00

Hopp för Israel och Palestina?

En dag för utbildning och samtal

 

10.00 Hoppet i ljuset av alfa och omega

Andakt med hjälp av Teilhard de Chardin.
Pastor Torbjörn Bådagård, församlingsföreståndare, Uppsala Missionsförsamling

 

10.25 Nästa år i Jerusalem – om sionismen

Bernt Jonsson, frilansjournalist

 

11.10 Apartheid – vad säger folkrätten?

Anna Karin Hammar, präst och teolog

 

11.55 Intryck från resor med Sabeel Jerusalem

Svenska deltagare om sina erfarenheter

 

12:30 Lunch på stan

 

13.45 Palestinsk befrielseteologi

Olle Kristenson – direktor, ekumenisk teologi, Sveriges Kristna Råd – refererar och analyserar Naim Ateeks senaste bok A Palestinian Theology of Liberation. The Bible, Justice and the Palestine-Israel conflict

 

14.30 Aktuella frågor

Kenneth Kimming, moderator, ordförande i Sabeels vänner, Sverige

 

Arrangörer:
Uppsala Missionsförsamling, Palestinavänner i Uppsala, Kairos Palestina – Sverige och Sabeels vänner, Sverige.

 

15:00 -16:30 Sabeels årsmöte

Markus Jonsson — vår församlingsmusiker

Markus Jonsson från Norrköping är Uppsala Missionsförsamlings församlingsmusiker med uppdrag att leda kyrkokören och spela orgel. Han är dirigent och organist, utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Musikhögskolan i Piteå.

I juni 2017 avslutade Markus sin pastoral-teologiska utbildning för kyrkomusiker vid Svenska Kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala, något som leder till organistexamen.

Markus Jonsson avlade 2013 konstnärlig masterexamen i musik med inriktning dirigering vid Luleå tekniska universitet, dvs. Musikhögskolan i Piteå.

Markus är även dirigent för kören Pro Musica i Västerås och åtar sig frilansuppdrag som dirigent och organist.

Vi minns Olof Hellström – Missionskyrkans konstnär

Olof Hellström, Uppsala, har efter en längre sjukdom avlidit, 94 år gammal.

Olof Hellström var känd som stadens konstnär med rader av offentliga verk som klocktornet på Berthåga begravningsplats, ljusbärarna i Domkyrkan och statyn på Martin Luther Kings plan, som tolkar de svartas frigörelsekamp i USA.

Han var också Missionskyrkans konstnär och från allra första början involverad i en ovanlig dialog med såväl arkitekten som församlingen vid kyrkans och konstens tillkomst. I en av de tidiga gudstjänsterna i den nya kyrkan dialogpredikade Olof Hellström med Lars Lindberg om bildernas innebörd.

Olof Hellströms insats syns redan utanför kyrkan genom kampanilen, klocktornet, som bärs upp av betongpelare. De kan ses som Guds starka armar, vars händer omsluter jordklotet, kosmos, genombrutet av korset.

I kyrkorummet är fondens relief Att födas på nytt dess teologiska och arkitektoniska centrum, Olof Hellströms svar på församlingens utmaning till honom att gestalta död och liv, korsfästelse och uppståndelse. Kristi sargade kropp är uthuggen direkt ur kyrkväggens tegel och fäst vid korset med grova löstagbara spikar.

Rakt ovanför kroppen ses en ljus färgpelare med en gravid kvinna och konturerna av ett foster. I nästa stund ser vi huvudet på det barn som genom den födande kvinnans sköte just tränger ut i livet. I korsets mitt föds livet. Kristus är på nytt barnet. Livets mörkaste ögonblick – döden – förbyts i dess ljusaste glädje – det nya livet.

Olof Hellström var en unik konstnär, som gång på gång återvände till de existentiella frågorna. Korset och människan återkom som tema. Vid Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Uppsala 1968 gestaltade han skeppet Oikoumene som kopparrelief, som nu finns vid rådets högkvarter i Geneve. Samtidigt som han förenade det mörka med det ljusa, var han villig att med såväl leende som allvar tala om han ville med sin konst, en attityd långt ifrån vanlig bland konstnärer.

Olof Hellström målade och skulpterade med både stor intensitet och välgörande distans. Vid tillkomsten av kyrkans muralmålning Livets träd fick t ex en av byggnadsarbetarna på egen begäran och till sin stora stolthet måla ett löv. En stor och ödmjuk konstnär med generöst hjärta och glimt i ögat.

Personen Olof Hellström har lämnat oss i stor saknad, men hans konst lever kvar. 

Bernt Jonsson

Fokus på ungdom

SMU i Uppsala – en del av Equmenia – är det fullständiga namnet på församlingens ung­domsförening och den hälsar från sitt års­möte.

Ungdomsföreningen fokuserar på framtiden och vid årsmötet talade vi om hur vi på bästa sätt kan stötta de grupper som finns. Några ljuspunkter är Klätterklubben som sjuder av liv och samlar många utbytesstudenter samt den entusiasm som finns hos kolloledarna inför sommaren. Vid nästa årsmöte hoppas vi ha ungdomar som kliver in på fler poster i föreningsstyrelsen.

Karolina Berneheim

 

 

 

 

Mini-kollo på påsklovet

Vi välkomnar alla barn i åldrarna 6 – 10 år till SMU:s två dagars mini-kollo i sann Eneby-anda med mycket skoj och bus.

Allt detta händer i Uppsala Missionskyrka den 10 och 11 april kl. 9 – 15. Vi kommer bland annat köra lekar, pyssla, baka, vara i idrottshallen och röra på oss.

Anmälan sker genom att du skickar ett mail till adressen med namn, personnummer, adress, uppgift om specialkost och bifogar namn och telefon­nummer till två personliga kontakter.

Kostnaden är 100 kr/dag och din årsavgift till SMU på 100 kronor som kommer att vara giltig över sommaren och kollot på Eneby. Vid behov kan kyrkan gå in och subvention­era ev. avgifter. Meddela önskemål om detta i din anmälan.

Ellika Axelson Fisk

 

Vill du gå på dagkollo?

Eller vill du arbeta på kollot? När? Veckan före midsommar, v 25, och andra veckan i augusti, v 32.

Info och anmälan på hemsidan www.enebydagkollo.se !

 

Enebygårdens konfaläger 2017

Är du född 2001, 2002 eller 2003 och har gått ut 7:an?

Vill du veta mer om kristen tro, om Gud och om dig själv?

Vill du träffa nya och gamla vänner?

Vill du konfirmera dig?

Anmäl dig då till ett jätteroligt två veckors konfirmationsläger på Enebygården?  

 

 

 

 

 

 

Våra gemensamma träffar 

Söndagen 9 april 13.00

Informations- och presentationsträff i Miss­ionskyrkan för blivande konfirmander och deras föräldrar.

Helgen 20 – 21 maj

Introduktionshelg på Enebygården. Helgen avslutas med gudstjänst den 16 maj i Missions­kyrkan med bibelutdelning och presentation av sommarens konfadeltagare och ledare.

27 juni – 9 juli

Läger på Enebygården

Helgen 1 – 2 september

Återträff på Enebygården

Söndagen 3 september

Konfirmationsgudstjänst i Missionskyrkan.

 

Material som ingår i avgiften:

Con Dios, Bibel. Tjej- och killgruppsmaterial

 

Kontaktperson: Karolina Berneheim  070-28 40 204

Arrangörer: Missionskyrkan, Bilda

Uppsala missionskyrka

Välkommen till Uppsala missionsförsamling.

På vår hemsida publiceras varje vecka Veckans bibelmeditation. De skrivs av pastor Arne Carlsson för församlingens räkning. Så har skett sedan 2009 och under Arkiv-menyn högst upp på denna sida kan du finna alla införda texter, meditation och bön över någon av veckans texter.

Vecka 43 2016

Relief”Din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig?” Matt 18:23-35

Orden är kungsord ur en av Jesus drastiska liknelser som handlar om etik i förhållandet mellan människor och pengar. Liknelsen handlar om kungens barmhärtiga handlingar mot sin tjänare när han bad om tid för att kunna betala sin skuld. Men den handlar också  om samme tjänares obarmhärtiga reaktion mot en som var skyldig honom pengar och bad om uppskjutande av förfallodagen. Jesus ordval visar var han har sina preferenser. ”Din usling” är ordvalet om den obarmhärtige tjänaren.

Jesus berör en gammal etisk problematik som fortfarande är högst aktuell. ”Ge mig tid så ska jag betala alltsammans.” Det kunde vara Greklands vädjan till Eurogruppen med Tyskland som dominerande nation. Ett Tyskland, som för ca 60 år sedan satt fast i samma skuldfälla och fick stora skulder och skadeståndsanspråk avskrivna, men nu vägrar acceptera alla former av skuldavskrivning för Grekland. Istället tog långivarna strupgrepp på den lilla grekiska nationen och sa ”Betala tillbaka vad du är skyldig”. När Grekland inte kunde betala höjde de räntorna på lånen och gav dem ytterligare lån, så kallade ”räddningspaket”, för att grekerna åtminstone skulle kunna betala långivarnas höga räntor. De satte den lilla nationen i skuldfällan så att de var tvungna att  genomföra de hårdaste åtstramningarna, lönesänkningarna, pensionsförsämringarna och den mest nedskurna offentliga omsorgen i Europa utan att någonsin kunna betala sin växande skuld.

Försvaret för dessa obarmhärtiga återbetalningskrav formulerades som ett straff för alltför hög konsumtion och för alltför höga pensioner. Men ingen talar om att oligarkerna, som tagit hand om merparten av de stora lånen, samtidigt tömt Grekland på förmögenheter i en omfattning som är många gånger större än alla stödpaket. Denna kapitalflykt skedde utan minsta klagomål från Tyskland eller ECB. Det ligger nära till hands att med Jesus säga: ”Ni uslingar, ni fick era skulder avskrivna efter kriget när ni bad om det. Borde ni inte ha varit lika barmhärtiga mot andra små nationer som hamnat i skuldfällan.”

Formulerat på detta sätt blir det en fråga om etik, en teoretisk och kritisk reflektion över moralen i den ekonomiska världsordning vi tillämpar. Det finns en speciell kultur inom den ekonomiska världen, där allt går ut på att skapa lönsamhet, och där själva grundvalen för moraliskt handlande har tappats bort. Därför låter det som något självklart att behandla den grekiska nationen med moraliserande floskler istället för att tillmäta andra samma värde som sig själv och handla utifrån det.

Det är inte en slump att Jesus använder en ekonomisk skuldsituation som exempel i sin etiska undervisning. Ekonomin i ett samhälle har alltid återspeglat var politiken och människorna har sitt hjärta. Jesu liknelser och liv berättar om vad som kännetecknar ett sant mänskligt liv och visar därför på ett etiskt handlande som är giltigt för alla. Det är en möjlig utgångspunkt. Även den ekonomiska politiken innebär många etiska utmaningar där vi kan lära oss av den etik Jesus förespråkar. Samtidigt speglar dessa möjligheter våra tillkortakommanden som påminner oss om att vi med den förste tjänaren i liknelsen är i behov av barmhärtighet.

Bön: Gud visa oss barmhärtighet mot våra tillkortakommanden och lär oss att handla barmhärtigt mot varandra. Amen.

Vecka 40 2016

Reliefen

Psalm 65

En psalm av David och en psalm av tillväxtens profeter. Du kan läsa dem separat eller parallellt.

Lovsång tillkommer dig, o Gud, på Sion.

        Vår lovsång riktas till marknadens röster.

Vi infriar våra löften till dig,

        Vi infriar marknadens krav,

du som hör bön.

        och vi litar på marknadens tillväxt.

Till dig kommer alla människor

        Alla människor tvingas leva under marknadens villkor

För att bekänna sina synder.

        och för att fylla dess krav

När vår skuld blir oss för tung

        vill vi behålla vår kreditvärdighet –

förlåter du oss.

        för hos dig finns ingen skuldavskrivning.

Lycklig den utvalde

        Lycklig är miljardären

Som får komma dig nära

        som har finanskapitalets kreditvärdighet

och vara på dina förgårdar.

        och äger en plats i bankernas styrelserum.

– – –

De som bor vid jordens ändar står häpna

        Besvikna står de som lever i marknadens periferi.

inför dina mäktiga gärningar,

        Med vår lyxforskning, våra tekniska bländverk och våra globala vapenhot,

Öster och väster fyller du med jubel.

        fyller vi öster och väster med fruktan.

Du tar dig an jorden och ger den regn,

        Vi förnekar klimathotet och förskjuter havsnivåns gränser.

Du gör den bördig och rik.

        Vi förgiftar skördarna, låter öknar och tundror växa,

Guds flod är full av vatten.

        glaciärerna smälta och flodfårorna torka.

Du får säden att växa.

        Monsantos genmodifierade utsäde vållar indiska småbönders död,

Du vattnar åkerns fåror

        och förlängda torrperioder orsakar missväxt.

och jämnar ut dess tiltor.

        Medan husdjuren dör av svält

Med regnskurar gör du jorden mjuk,

        förvandlas marken till hårda sprickor

du välsignar det som växer.

        medan vi rustar för hat och förtryck.

 

BÖN: Gud, eftersom tiden är kort, nästan ute, vänd oss bort från våra marknadsgudar. Väck vår instängda kärlek att tjäna varandra och överbrygga våra inbördes avstånd så att din Ande får verka allt i alla.

Amen.

1 2