Barn och Unga

Barnkör!

En kör öppen för alla!
Sång och teaterlek, kör och drama. En växtplats där vi jobbar med röst-kropp-rum-samarbete.

Den är öppen för ca 6 – 9 åringar.

Övning onsdagar 17.30-18.30. Vi bjuder på fika, även för föräldrarna.

Barnkören framträder 2-3 gånger per termin.

Ledare: Barbro Björklund, Gunnar Axelson Fisk och Donald Wieselgren

Intresserad?
Kontakta Gunnar Axelson Fisk
e-post: gunnar@vibafemba.se
Telefon: 0708 – 766 233

Sommarkollo på Enebygården
Sommartid är det sommarkollo på Enebygården.
Läs mer här!