Barn och Unga

Barnkör!

En kör öppen för alla!
Sång och teaterlek, kör och drama. En växtplats där vi jobbar med röst-kropp-rum-samarbete.

Den är öppen för ca 6 – 9 åringar.

Övning onsdagar 17.30-18.30. Vi bjuder på fika, även för föräldrarna.

Barnkören framträder 2-3 gånger per termin.

Ledare: Barbro Björklund, Gunnar Axelson Fisk och Donald Wieselgren

Intresserad?
Kontakta Gunnar Axelson Fisk
e-post: gunnar@vibafemba.se
Telefon: 0708 – 766 233

Familjelördagar

Barn, föräldrar, far-/morföräldrar, vänner för lek och gemenskap. Vi börjar kl 10 med en andaktssamling, sedan aktivitet och lek och avslutar med gemensam lunch/fika. Alla tillfällen ser lite olika ut. För mer info:
Se Facebookgruppen ”Familjer i Missionskyrkan, Uppsala”.

Kontaktperson: Fredrika Tegmyr: fredrika.k@gmail.com
och Torbjörn Bådagård: torbjorn.badagard@uppsalamissionskyrka.se

Sommarkollo på Enebygården

Sommartid är det sommarkollo på Enebygården.
Läs mer här!

Konfirmationsläsning

Equmeniakyrkan i Uppsala inbjuder till konfirmationsläsning tillsammans med Österledskyrkan.
I första hand är det för de som är födda 2008 men det går även bra om man är född 2007 eller 2006.

Kontakta pastor Anders Jarl i Österledskyrkan för mer information
e-post:anders.jarl@osterledskyrkan.se