Barn & Ungdom

Välkommen hit! Ungdomsverksamheten i kyrkan bedrivs i en egen förening just för att den är så viktig. Föreningen heter SMU i Uppsala och är en del av Equmenia som är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. I vår verksamhet hittar du flertalet aktiviteter med inriktning på olika målgrupper och intressen som du kan läsa om i menyn. Vi förmedlar det kristna budskapet och alla människors lika värde i allt vi gör. 

Har du frågor om verksamheten är du välkommen att kontakta kyrkan på 018-10 00 35 så berättar vi mer. Nedan kan du se de anställda som inriktar sig mot barn och ungdomsverksamheten. 
 

Gunnar Axelson Fisk, musikledare och ansvarig för replokalerna Katakomb.
Karolina Berneheim, pastor