Barnens gudstjänst

Barnens gudstjänst och Mellan himmel och jord

En bit i gudstjänsten ljuder sången Vi tänder ljuset och barnens gudstjänst inleds med ljuständning och bön vid ljusbäraren. På det följer en samling för barnen i Kryptan. Där läser vi en av söndagens texter och håller en enkel andakt. Sedan blir det lek och pyssel, innan gemenskapen för alla åldrar åter tar vid i och med kyrkfikat.