M.o.D – Musik och Drama

M.o.D. – scenisk kör (17-26 år), onsdagar
Ledare: Gunnar Axelson Fisk

Onsdagar 19.00 – 21.15 

Är du intresserad av att sjunga, uttrycka och gestalta livsfrågor? En kör för gudstjänster, konserter och sceniska sammanhang. Den framför även texter och musik skrivna av medlemmarna! En kör för dig mellan 16 och 25 år.

Intresserad? Kontakta Gunnar Axelson Fisk,