M.o.D – Musik och Drama

M.o.D. – scenisk kör (17-26 år), torsdagar
Ledare: Gunnar Axelson Fisk

Torsdagar 19.00 – 21.15 

Är du intresserad av att sjunga, uttrycka och gestalta livsfrågor? En kör för gudstjänster, konserter och sceniska sammanhang. Den framför även texter och musik skrivna av medlemmarna! En kör för dig mellan 16 och 25 år.

Intresserad? Kontakta Gunnar Axelson Fisk, es.ak1566170667ryksn1566170667oissi1566170667malas1566170667ppu@k1566170667sif.n1566170667oslex1566170667a.ran1566170667nug1566170667