Medlemsavgifter

För att delta i vår verksamhet ska behöver man vara medlem i barn- och ungdomsföreningen Equmenia Uppsala. Alla är välkomna att prova på några gånger men sen behöver man för att våra försäkringar ska gälla registrera personen som medlem. Detta gäller också för att vår riksorganisation ska ha möjlighet som andra barn- och ungdomsorganisationer att uppbära statsbidrag.

Man blir medlem genom att betala medlemsavgift samt lämna kontaktuppgifter till sin gruppledare och dessutom betala medlemsavgiften. 

Informationen som lämnas till gruppledare är:  namn,  personnummer, adress, telefon och mejladress. Alla uppgifter behandlas enligt GDPR.

Medlemsavgiften är 300 kronor per person och år. Detta gäller oavsett om deltagaren är med en eller två terminer i verksamheten.

Inbetalning  görs till Plusgiro: 11 93 03-6.

Ange tydligt för vilken person som medlemsavgiften avser

För medlemmar som är med i Uppsala City Soul Children gäller att medlemsavgiften betalas till Uppsala City Soul Children.