Utställning Dahn Larsson Transparens

Konstutställning TRANSPARENS

Dahn Larsson.

UTSTÄLLNINGEN PÅGÅR den 28 februari – 18 mars
ÖPPET i samband med arrangemang
VISAS på fr o m 28 februari på Kulturkanalen på Youtube 

Affisch: Klicka här!

Grön kyrka – ett nätverk mot en hållbar värld

Grön kyrka ett nätverk för alla kyrkor och församlingar som vill ta några steg till mot en hållbar värld.

Läs mer här!

I Grön kyrka får vi mötas och dela med oss av utmaningar, planer och hopp vi ser i vårt lokala arbete för en hållbar värld.

Nätverket är under uppbyggnad och du kan anmäla din församlings intresse så blir ni kontaktade med mer information. Sveriges kristna råd rekommenderar kyrkor och församlingar till ett engagemang i Grön kyrka som är ett ekumeniskt arbete som drivs av Equmeniakyrkan.

Klimatfasta under fastan

Människan är skapad till Guds avbild och är själv en del av skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare. Equmeniakyrkan är en del i omställningen till ett fossilfritt samhälle och vi skall i all vår verksamhet minska klimatavtrycken där det är möjligt.

Klimatfastan fokuserar på en hållbar livsstil och innebär att under fasteperioden utmana sig själv att i än högre grad avstå från sådant som har negativ klimatpåverkan.

Klimatfasta kan innebära att i möjligaste mån avstå från resor och transportmedel som använder fossila bränslen. Under fastan 2021 är vi mitt uppe i en pandemi och resandet har på många sätt redan begränsats. Under fastan får vi försöka att göra det vi kan för att resa både på ett klimatsmart och smittsäkert sätt.

Klimatfasta kan också innebära att under perioden avstå från viss mat. Generellt behöver vi kraftfullt minska vårt matsvinn, äta mer vegetabilier och välja livsmedel efter säsong. Under fastan väljer vi därför det som i Sverige är en klimatvänlig och hållbar kost som är framtagen med omsorg om naturen, djuren och odlingslandskapet. Det betyder en inriktning på mer vegetariskt, ekologiskt hållbart, svenskt och närproducerat.

Klimatfasta kan också vara att uppmärksamma vår konsumtions miljöbelastning. Till exempel att göra så få inköp som möjligt under perioden. Det vi behöver kan vi försöka låna eller dela med andra.

www.klimatfasta.nu

Trygghetsläge i Uppsala Missionskyrka

På grund av regeringens förslag (16 nov.) om skarpare regler för allmänna sammankomster förändrar Uppsala Missionsförsamling sin verksamhet.

Under november och december månad genomförs våra gudstjänster och program som enbart digitala sändningar. Du ser dem på våra Youtube-kanaler, Församlingskanalen och Kulturkanalen. De sänds på angiven tid och kan även ses i efterhand.

Gudstjänster
Vi sänder gudstjänster söndagar kl 11.00 på Församlingskanalen. 

Lunchmusiken
Lunchmusiken direktsänds onsdagar kl 12.00 på Kulturkanalen.

Lunchpoesi
Vi spelar in och sänder på Kulturkanalen.

Agenda 2030
Vi spelar in och sänder på Församlingskanalen.

Bibelstudium Tro och tvivel
Vi spelar in och sänder på Församlingskanalen.

Beslutet fattat den 1 november av församlingsens ordförande Kjell-Åke Nordquist och församlingens föreståndare Torbjörn Bådagård.

Uppdatering 2020-11-16

Församlingskanalen på Youtube:

Kulturkanalen på Youtube:

Årets solcellshjälte i Uppsala län

Nu har solpanelerna suttit uppe på Missionskyrkans tak ett år. De har producerat 72 000 kWh vilket motsvarar 72% av de 100 000 kWh vi förbrukat under det senaste året. Men eftersom panelerna bara producerar elektricitet på dagarna och mest på sommaren medan vi förbrukar energi dygnet runt och hela året så har vi också sålt och köpt energi. Vi har kunnat använda drygt hälften av det vi producerat själva (53%) och sålt resten till vår elleverantör. Av den elenergi vi förbrukat har vi direkt kunnat täcka en dryg tredjedel med egen produktion medan vi fått köpa in två tredjedelar.

Satsningen på solpanelerna är i linje med de tre ledord som ska genomsyra all verksamhet. Hållbarhet – Fruktbärande – Dialog, Det är självklart att vi som kyrka, som vill betona vårt ansvar för Guds skapelse, hela tiden söker vägar att minska vår klimatpåverkan, både individuellt och gemensamt.

Satsningen på solpaneler kostade ungefär en miljon kronor. Av det fick vi 20% i statligt bidrag. Vi har samlat in ungefär lika mycket, drygt 200 tusen kronor. Resten har vi lånat i bank och skall betala av genom minskade kostnader för elenergi de närmsta 10-15 åren. Det är fortfarande möjligt att vara med och bidra till denna miljöstasning genom ett bidrag via vårt Swish-nummer. 123 590 89 26 eller till vårt bankgiro 802-2253, ange då “sol” i ändamålstexten. 

Mer information om hur planeringen av solpanelerna på Missionskyrkans tak gick till finns att läsa här.

Under en tisdag i september besökte Emil Eriksson och Martin Heed från Framtidens Solel Uppsala Missionskyrka för att meddela att de blivit utsedda till årets solcellshjälte i Uppsala län med motiveringen:

”Det finns verksamheter och fastigheter som man tror inte lämpar sig så bra för solel. Men med en stark vilja och en unik finansiering har denna kyrka lyckats installera en solcellsanläggning på taket som försörjer en betydande del av elförbrukningen. Detta initiativ har lett till att flera liknande verksamheter har fått upp ögonen för solel, och därför är Uppsala Missionskyrka en riktig inspirationskälla.”


Ann-Louice Norqvist och Ewert Bengtsson mottar diplom

Sjukhuskyrkans nya filmserie

Sjukhuskyrkan vid Akademiska sjukhuset

Kan du förstå mig? En filmserie i sex avsnitt utifrån Lars Björklunds och Kerstin Dillmars bok om livet, frågorna och sorgen. Filmerna finns på Youtube. Klicka här!

– – – – – – – – – – – –

Under våren 2020 gjordes en filmserie med rubriken Avgrundskunskap. Klicka här för att se dem: Avgrundskunskap

Filmserie Sjukhuskyrkan