Vi sänder via webben

Uppdatering 3 april:
Tills vidare håller vi Missionskyrkan stängd för besök och har inga öppna samlingar där vi möts gruppvis. Däremot sänder vi varje vardag en hälsning via Youtube-kanalen. Klicka här!

Dessutom sänder vi gudstjänsterna på ordinarie tider, se kalendariet. Under kommande vecka kommer även lunchmusiken samt ett bibelstudium att sändas på onsdag. Det fortsätter veckovis tills vidare.

Hör gärna av dig med synpunkter och kommentarer via e-post: 

– – – – – – – – – – –

Uppdatering 27 mars:
Efter myndigheternas nya direktiv kommer våra gudstjänster endast att sändas på vår Youtube kanal på vår hemsida. Klicka här! Du kan alltså inte komma till kyrkan. Vill du ha hjälp med hur du kan följa gudstjänsterna så hör av dig till pastor eller diakon. Om du har tillgång till en dator är det inte komplicerat. Vår styrelse möttes ikväll den 27 mars och fattade detta beslut. Vi kommer att arbeta på många olika sätt för att vi ska kunna vara in kontakt med varandra, att vi som församling hör samman. Vi ber att vi som församling får känna gemenskap och Guds ledning.

Hälsningar Församlingsledningen

– – – – – – – – – – –

Uppsala missionskyrka går in i ett Trygghetsläge från fredag den 13 mars i syfte att bromsa smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19. Detta gäller tills vidare.

Detta innebär:

Det planerade Upplandsmötet 14–15 mars tillsammans med andra församlingar ställs in.

Lokalerna är fortsatt öppna för våra externa hyresgäster.

Kaféet är stängt
Lunchprogram, musik, poesi och meditation ställs in
Replokaler och idrottshall stängs
Kyrkans interna verksamheter ställs in

Barnverksamheten följer Uppsala kommuns riktlinjer för skolverksamheten.

Kyrkan är öppen för gudstjänster. Särskilda säkerhetsarrangemang finns på plats.

Vi hoppas på detta sätt bidra till att minska smittspridningen i samhället och att vi snart fullt kan öppna kyrkan igen. Avgörande för beslutet är anvisningarna från myndigheter samt WHO:s klassning av utbrottet som pandemi.

För allmän information – läs mer på www.krisinformation.se.
För frågor om verksamheten – kontakta 
För frågor om uthyrningar – kontakta .

Om du är osäker kontakta ansvarig ledare i din grupp.

Vi uppmanar oss alla att fortsätta vara noga med att inte utsätta riskgrupper för smitta, att
stanna hemma vid minsta tecken till sjukdom, att vara noga med handhygien och respektera
den information och de anvisningar som myndigheterna ger.

För Uppsala Missionskyrka

Kjell-Åke Nordquist, ordförande
Torbjörn Bådagård, församlingsföreståndare
Ann-Louice Norqvist, intendent

Se länk:

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Solpaneler på Missionskyrkans tak

Missionskyrkan installerar solpaneler på kyrkans tak.
Det kommer att ge ännu mer miljövänlig elenergi till kyrkan. 255 sol­paneler kommer att ge ungefär 74 000 kWh per år vilket motsvarar ungefär hälften av all el som kyrkan förbrukar. Kyrkan köper redan sedan tidigare miljöcertifierad el. 

Uppsala Missionskyrka har tre ledord som ska genomsyra all verksamhet. Hållbarhet – Fruktbärande – Dialog, Det är självklart att vi som kyrka, som vill betona vårt ansvar för Guds skapelse, hela tiden söker vägar att minska vårt klimatpåverkan, både individuellt och gemensamt.

Satsningen på solpaneler beräknas kosta ungefär en miljon kronor.

Panelerna monterades den 10 juni.

För att finansiera satsningen samlar vi in pengar genom att sälja gåvobevis på solpaneler och solceller. En panel kostar 2000 kronor, en solcell 35 kronor, eller 3 solceller 100 kronor. Man kan köpa dessa i vårt rättvisemärkta kafé. Man kan också ge en gåva till projektet på valfritt belopp via vårt Swish-nummer. 123 590 89 26 eller till vårt bankgiro 802-2253, ange då “sol” i ändamålstexten. Vi hoppas kunna samla in till hälften av kostnaden. Vill du ha ett litet solcellskvitto så skriv din adress så skickar vi det.

Missionskyrkan har redan en liten anläggning med 24 solpaneler på sommargården Enebygården. Församlingens stadsdelskyrka i Flottsund har andelar i en vindkraftspark samt inkopplad bergvärme. Till kyrkan i centrum köper församlingen miljöcertifierad el.

Mer information om solpanelerna på Missionskyrkans tak går att läsa här.

 

 

Se när solpanelerna lyfts upp på kyrkans tak

 

 

 

Nu sitter alla solpaneler där de ska på taket och de sista sladdragningarna är klara. Nu kan vi följa hur solen skapar större delen av den elenergi vi behöver.

 

Monterade solpaneler