Utställning Narek Aghajayan

Tillflykt

Utställning 16 januari – 3 februari: Narek Aghajanyan

Konceptet Skydd är mitt motiv. Jag avbildar osammansatta hus på mina tavlor utan några direkta konnotationer. I stället försöker jag finna förklaringar om: Vad innebär det att ha ett tak över huvudet? Vad betyder känslan av hemlöshet? Vad betyder det att lämna ditt hem? Vad är den verkliga innebörden av att etablera sig i ett helt okänt land? Det här är de frågor jag har haft i åtanke under den kreativa processen, medan jag försökte föreställa mig hus som symboler för säkerhet. Mina husbilder är dock skakiga, övergivna och delvis förstörda. De kan inte skydda någon längre. De är bara reliker. De är uttryck baserade på känslan av en en gång hemlös familj. Men det skulle glädja mig om betraktaren följer med en bit på vägen.

Narek Aghajanyan, bildkonstnär född 1980 Jerevan, Armenien baserad i Stockholm, Sverige.

Affisch!

Samtal med konstnären samt visning av utställningen på Youtube!

Anpassningar efter skärpta restriktioner

Nya anpassningar i Uppsala Missionskyrka efter skärpta restriktioner och anvisningar

Gudstjänster
Vi fortsätter att fira gudstjänst. I kyrksalen finns markerade platser för 157 personer och på läktaren finns markerade platser för 60 personer med en meters mellanrum. Sällskap kan sitta tillsammans, då ska det vara 1 meter mellan sällskapen.
Vi avstår från rörelse i kyrkorummet och kommer därför att under 2–4 veckor (eller så lång tid som de skärpta föreskrifterna gäller) att ej ha individuell ljuständning i gudstjänsten och vi avstår också från att dela nattvarden.
Tills vidare ställer församlingen in de gudstjänster som är planerade i Flottsundskyrkan, vilket gäller redan nu den 16 januari.

Vaccinationsbevis
För att delta i gudstjänsten gäller att man måste kunna visa upp Vaccinationsbevis.
Församlingen förutsätter också att alla som går in i olika uppgifter, kyrkvärdar, gudstjänstvärdar, kyrkkaffegrupper musiker, tekniker och övriga gudstjänstmedverkande har vaccinationsbevis som kan visas upp vid eventuell stickprovskontroll.

Kyrkkaffe
Kyrkkaffe kommer att serveras men bröd och kaffe står utställda på bord med få personer vid varje bord. Vi hjälps åt med att röra oss så lite som möjligt i lokalen.

Övriga samlingar
Styrelsen, de olika råden och kommittéerna och arbetsgrupper som kan hålla sina samlingar på Zoom uppmanas göra det. Om något råd/kommitté inte har tillgång till inloggning för att boka församlingens Zoom-rum kontakta Torbjörn Bådagård.
Övriga öppna samlingar i kyrkan genomförs, som torsdagskvällar och Fredagsträffen. Vid dessa tillfällen tillämpas också Vaccinationsbevis.
Särskilda grupper som våra körer får information om deras verksamhet via deras ledare.

Pastor Torbjörn Bådagård

Gospelvår 2022

Oj vad vi är sugna på att sjunga, framförallt gospel! I Missionskyrkans lokaler blir det Gospelvår! Alla är välkomna, både nybörjare och mer vana sångare.
Vi övar sex onsdagkvällar 18.30-20.30 varannan vecka med start 2 mars och avlutar med en konsert söndag 15 maj. Konserten äger rum i Missionskyrkan med komp, solister, sing along och ni får bjuda in nära och kära!
Vi lär oss på plats när vi sjunger, brukar bli både bra och roligt! Inga noter delas ut, men texter kommer finnas! Ni kommer också kunna öva med stämfiler mellan gångerna.
Kostnaden för att delta i projektet är 200 kr, vilket täcker omkostnader så som musiker, ljudtekniker mm.
Josefin Klintefelt och Johan Teodorsson, som lett kör tillsammans i flera år, leder projektet i samarbete med Uppsala Missionskyrka och Studieförbundet Bilda!

Vill du vara volontär i Missionskyrkan?

När vi öppnade verksamheten efter sommaren hade vi påbörjat att ändra i kafé och entré. Det nya värdbordet är nu mer i centrum. Det ger ett varmt och välkomnande intryck. Till vårt kafé är alla välkomna kl 10.00-15.00 måndag-torsdag. Fredagar är det stängt.

Vill du vara med som volontär? Vi behöver fler som är med och hjälper till i serveringen och i värdbordet. Kontakta diakon Eva Bådagård. E-post:

Kyrkträdet tas bort i vinter

Den skogslönn som är utanför kyrkans lokaler i korsningen Dragarbrunnsgatan/Sankt Olofsgatan kommer att tas bort.

Trädet är i så dåligt skick att det utgör för stor risk för trafik och förbipasserande. Det känns väldigt tråkigt, för det är ett stort och uppskattat träd som ger karaktär åt kyrkorummet och även gaturummet det befinner sig i.

Fällningen kommer utföras under vintern 2022. Det är Upppsala kommun som ansvarar för arbetet. De kommer att se om det är möjligt att återplantera ett träd på samma plats.

Det är med sorg vi säger farväl till vårt älskade träd men lyckligtvis har vi ett till träd inne i kyrkan målat på väggen. Det kommer inte att försvinna och vi hoppas snart få se ett nytt träd växa upp.

För mer information: kontakta Mattias Iwarsson eller .

Fågelsång på film

Våren 2020 gjorde Tryggve Persson och Torbjörn Bådagård fem filmer med fågelsång. Du kan se dem här:
Fågeltornet 1 https://youtu.be/qArce8Fi8rM

Fågeltornet 2 https://youtu.be/qf59mVsSofE

Fågeltornet 3 https://youtu.be/lpOoYBDghFg

Fågeltornet 4 https://youtu.be/86N-AzrlBpQ

Fågeltornet 5 https://youtu.be/CPc-mT8txmA

Välkommen på fågelkonsert i skymningen onsdag 9 juni kl 21.00.
Läs mer här: https://uppsalamissionskyrka.se/aktivitet/kultursommar-fagelkonsert-i-skymningen-2/?instance_id=2347 

Bilda ruta

Frågor att leva med

Sjukhuskyrkan på Akademiska sjukhuset i Uppsala har nya filmer kring livets frågor. Klicka på frågan och se filmerna på Facebook!

När hoppet dör, vad gör vi då?

Finns det en mening med allt som händer?

– – – – – –
Tidigare filmer:

Kan du förstå mig? En filmserie i sex avsnitt utifrån Lars Björklunds och Kerstin Dillmars bok om livet, frågorna och sorgen. Filmerna finns på Youtube. Klicka här!

Under våren 2020 gjordes en filmserie med rubriken Avgrundskunskap. Klicka här för att se dem: Avgrundskunskap

Bön inför vaccinering

En bön när jag får vaccin mot coronavirus

 

Alltings uppehållare!

Håll mig i din vård när jag tar emot detta vaccin,

ett verk av forskare och av hälsovårdare.

Välsigna virveln av molekyler och antikroppar

min kropps mystiska ge och ta.

Befria mig från fruktan,

ty många har gått denna väg före mig

och många kommer efter mig

Du skapade allt och kallade det gott

Öppna mitt hjärta för tacksamhet

Trots en myckenhet av lidande

tackar jag för detta nålstick.

Ett märkligt sätt att motta välsignelse

Må mitt samvete få mig att tänka på andra

att jag inte glömmer hålla avstånd till andra för att jag själv är skyddad.

Påminn mig om mina skyldigheter mot samhället och mig själv

och ge mig mod att motta nästa dos.

Gör mig medveten om min sårbarhet.

Jag må vara ljusets barn men även en fysisk varelse.

Kom mig nära denna dag,

då jag väljer att fira liv och gemenskap.

Amen

Bön av pastor Michael Woolf, Lake Street Church of Evanston
Översättning: Anita och Bernt Jonsson

Grön kyrka – ett nätverk mot en hållbar värld

Grön kyrka ett nätverk för alla kyrkor och församlingar som vill ta några steg till mot en hållbar värld.

Läs mer här!

I Grön kyrka får vi mötas och dela med oss av utmaningar, planer och hopp vi ser i vårt lokala arbete för en hållbar värld.

Nätverket är under uppbyggnad och du kan anmäla din församlings intresse så blir ni kontaktade med mer information. Sveriges kristna råd rekommenderar kyrkor och församlingar till ett engagemang i Grön kyrka som är ett ekumeniskt arbete som drivs av Equmeniakyrkan.