Ny sjukhuspastor i Uppsala

Sven Jansson, pastor i Equmeniakyrkan.

Jag ordinerades 1983 och bor sedan några månader utanför Rasbokil med Margareta som är präst i Vattholma. Jag har de senaste 7 åren arbetat för Diakonia. Ett arbete jag inte planerat att sluta med, men så kom den här tjänsten och jag blev tillräckligt intresserad. För mig är drivkraften densamma att arbeta för de som som är “längst ner” sett till hela världen, eller den som tvingats till utanförskap på grund av sjukdom!
Nu ser jag fram mot att få förmånen att arbeta med teamet i Sjukhuskyrkan vid Akademiska sjukhuset!

Månadsbladet

Nu går återigen alla nummer av Månadsbladet fr.o.m 2009 och framåt att läsa på nätet, HÄR. Senaste numret går som vanligt alltid att hämta i tryckt form i kyrkan.

Ny integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

 

I Uppsala Missionskyrka har vi alltid varit måna om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi har uppdaterat våra rutiner och fått en ny integritetspolicy i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR) som är en ny dataskyddslag inom EU. GDPR börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen.

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss, därför är det viktigt för oss att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. I integritetspolicyn kan du läsa allt om hur vi hanterar personliga uppgifter. Du behöver inte göra något, men ta gärna del den nya integritetspolicyn här.