Konfirmand 2021/2022

Equmeniakyrkan i Uppsala erbjuder konfirmationsläsning 2021-2022.

Att gå i konfa handlar om att samtala om kristen tro och viktiga livsfrågor, få nya kompisar och fundera över vad det är att vara tonåring. Vi utgår från era frågor och vad ni tycker skulle vara intressant att ta upp.

Upplägget: Vi träffas varannan torsdag i Österledskyrkan, Gamla Uppsala kl 18-20 (jämna veckor) med start den 9 september. Förutom dessa träffar ingår också hajk, läger, gudstjänster och studiebesök. Konfasamlingarna är uppdelade i två delar med en fikapaus i mitten.

Undervisning, material, bibel etc. är gratis. Det som kostar är lägret på vårterminen och hajken, en övernattning i slutet av höstterminen. Konfirmandledarna är Anders Jarl, Michael Ericson och en ny ungdomsledare. Själva konfirmationen blir preliminärt den 28-29 maj.

Informationsträff för ungdomar och föräldrar blir det torsdagen den 2 september 18.30 i Österledskyrkan. Anmälan till infoträffen görs senast den 31 augusti till:

Anders Jarl, pastor i Österledskyrkan och ansvarig för konfirmandverksamheten 070-771 17 01

Fågelsång på film

Våren 2020 gjorde Tryggve Persson och Torbjörn Bådagård fem filmer med fågelsång. Du kan se dem här:
Fågeltornet 1 https://youtu.be/qArce8Fi8rM

Fågeltornet 2 https://youtu.be/qf59mVsSofE

Fågeltornet 3 https://youtu.be/lpOoYBDghFg

Fågeltornet 4 https://youtu.be/86N-AzrlBpQ

Fågeltornet 5 https://youtu.be/CPc-mT8txmA

Välkommen på fågelkonsert i skymningen onsdag 9 juni kl 21.00.
Läs mer här: https://uppsalamissionskyrka.se/aktivitet/kultursommar-fagelkonsert-i-skymningen-2/?instance_id=2347 

Bilda ruta

Frågor att leva med

Sjukhuskyrkan på Akademiska sjukhuset i Uppsala har nya filmer kring livets frågor. Klicka på frågan och se filmerna på Facebook!

När hoppet dör, vad gör vi då?

Finns det en mening med allt som händer?

– – – – – –
Tidigare filmer:

Kan du förstå mig? En filmserie i sex avsnitt utifrån Lars Björklunds och Kerstin Dillmars bok om livet, frågorna och sorgen. Filmerna finns på Youtube. Klicka här!

Under våren 2020 gjordes en filmserie med rubriken Avgrundskunskap. Klicka här för att se dem: Avgrundskunskap

Bön inför vaccinering

En bön när jag får vaccin mot coronavirus

 

Alltings uppehållare!

Håll mig i din vård när jag tar emot detta vaccin,

ett verk av forskare och av hälsovårdare.

Välsigna virveln av molekyler och antikroppar

min kropps mystiska ge och ta.

Befria mig från fruktan,

ty många har gått denna väg före mig

och många kommer efter mig

Du skapade allt och kallade det gott

Öppna mitt hjärta för tacksamhet

Trots en myckenhet av lidande

tackar jag för detta nålstick.

Ett märkligt sätt att motta välsignelse

Må mitt samvete få mig att tänka på andra

att jag inte glömmer hålla avstånd till andra för att jag själv är skyddad.

Påminn mig om mina skyldigheter mot samhället och mig själv

och ge mig mod att motta nästa dos.

Gör mig medveten om min sårbarhet.

Jag må vara ljusets barn men även en fysisk varelse.

Kom mig nära denna dag,

då jag väljer att fira liv och gemenskap.

Amen

Bön av pastor Michael Woolf, Lake Street Church of Evanston
Översättning: Anita och Bernt Jonsson

Grön kyrka – ett nätverk mot en hållbar värld

Grön kyrka ett nätverk för alla kyrkor och församlingar som vill ta några steg till mot en hållbar värld.

Läs mer här!

I Grön kyrka får vi mötas och dela med oss av utmaningar, planer och hopp vi ser i vårt lokala arbete för en hållbar värld.

Nätverket är under uppbyggnad och du kan anmäla din församlings intresse så blir ni kontaktade med mer information. Sveriges kristna råd rekommenderar kyrkor och församlingar till ett engagemang i Grön kyrka som är ett ekumeniskt arbete som drivs av Equmeniakyrkan.

Trygghetsläge i Uppsala Missionskyrka

På grund av regeringens förslag (16 nov.) om skarpare regler för allmänna sammankomster förändrar Uppsala Missionsförsamling sin verksamhet.

Under november och december månad genomförs våra gudstjänster och program som enbart digitala sändningar. Du ser dem på våra Youtube-kanaler, Församlingskanalen och Kulturkanalen. De sänds på angiven tid och kan även ses i efterhand.

Gudstjänster
Vi sänder gudstjänster söndagar kl 11.00 på Församlingskanalen. 

Lunchmusiken
Lunchmusiken direktsänds onsdagar kl 12.00 på Kulturkanalen.

Lunchpoesi
Vi spelar in och sänder på Kulturkanalen.

Agenda 2030
Vi spelar in och sänder på Församlingskanalen.

Bibelstudium Tro och tvivel
Vi spelar in och sänder på Församlingskanalen.

Beslutet fattat den 1 november av församlingsens ordförande Kjell-Åke Nordquist och församlingens föreståndare Torbjörn Bådagård.

Uppdatering 2020-11-16

Församlingskanalen på Youtube:

Kulturkanalen på Youtube: