Vi sänder via webben

Uppdatering 3 april:
Tills vidare håller vi Missionskyrkan stängd för besök och har inga öppna samlingar där vi möts gruppvis. Däremot sänder vi varje vardag en hälsning via Youtube-kanalen. Klicka här!

Dessutom sänder vi gudstjänsterna på ordinarie tider, se kalendariet. Under kommande vecka kommer även lunchmusiken samt ett bibelstudium att sändas på onsdag. Det fortsätter veckovis tills vidare.

Hör gärna av dig med synpunkter och kommentarer via e-post: 

– – – – – – – – – – –

Uppdatering 27 mars:
Efter myndigheternas nya direktiv kommer våra gudstjänster endast att sändas på vår Youtube kanal på vår hemsida. Klicka här! Du kan alltså inte komma till kyrkan. Vill du ha hjälp med hur du kan följa gudstjänsterna så hör av dig till pastor eller diakon. Om du har tillgång till en dator är det inte komplicerat. Vår styrelse möttes ikväll den 27 mars och fattade detta beslut. Vi kommer att arbeta på många olika sätt för att vi ska kunna vara in kontakt med varandra, att vi som församling hör samman. Vi ber att vi som församling får känna gemenskap och Guds ledning.

Hälsningar Församlingsledningen

– – – – – – – – – – –

Uppsala missionskyrka går in i ett Trygghetsläge från fredag den 13 mars i syfte att bromsa smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19. Detta gäller tills vidare.

Detta innebär:

Det planerade Upplandsmötet 14–15 mars tillsammans med andra församlingar ställs in.

Lokalerna är fortsatt öppna för våra externa hyresgäster.

Kaféet är stängt
Lunchprogram, musik, poesi och meditation ställs in
Replokaler och idrottshall stängs
Kyrkans interna verksamheter ställs in

Barnverksamheten följer Uppsala kommuns riktlinjer för skolverksamheten.

Kyrkan är öppen för gudstjänster. Särskilda säkerhetsarrangemang finns på plats.

Vi hoppas på detta sätt bidra till att minska smittspridningen i samhället och att vi snart fullt kan öppna kyrkan igen. Avgörande för beslutet är anvisningarna från myndigheter samt WHO:s klassning av utbrottet som pandemi.

För allmän information – läs mer på www.krisinformation.se.
För frågor om verksamheten – kontakta 
För frågor om uthyrningar – kontakta .

Om du är osäker kontakta ansvarig ledare i din grupp.

Vi uppmanar oss alla att fortsätta vara noga med att inte utsätta riskgrupper för smitta, att
stanna hemma vid minsta tecken till sjukdom, att vara noga med handhygien och respektera
den information och de anvisningar som myndigheterna ger.

För Uppsala Missionskyrka

Kjell-Åke Nordquist, ordförande
Torbjörn Bådagård, församlingsföreståndare
Ann-Louice Norqvist, intendent

Se länk:

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset