Agenda 2030

I en serie program behandlas olika aspekter av Agenda 2030 med visst fokus på mål 1: Ingen fattigdom.

Avgift: Hela serien: 250:-, enstaka program 50:-

Torsdagar 16 januari – 19 mars kl 19.00.
Medverkande: Se kalendarium och Peppar&Salt, sid 7-9.