Agenda 2030 och Internationellt

Tro på teatern To 17 sept 19.00
Entré 50:-

Födelsen och döden och allt däremellan – livet – hör till teaterns livssfär. Däri liknar den kyrkorna. Ibland dominerar de politiska frågorna. Andra perioder träder individuella existentiella frågor i förgrunden. 

Mattias Andersson är dramatiker, regissör, teaterchef och numera konstnärlig ledare för Dramaten. Han är känd för att aktualisera samtidsaktuella existentiella frågor.

Agenda 2030

Hela serien 120:-, enstaka program 50:-

Kamp mot fattigdom To 24 sept 19.00

Mellan 2000 och 2015 lyckades länderna faktiskt halvera fattigdomen räknat på antalet extremt fattiga. Den andra hälften är svårare, men kanske inte omöjlig, om bara den politiska viljan finns. Dessutom behövs det effektiva metoder. Gunnel Axelsson Nycander, ACT Svenska kyrkan, redovisar vilka metoder som nu används för fattigdomsbekämpning. (Mål 1)

To 29 okt 19.00 – Program ej fastställt

Grön kyrka To 5 nov 19.00

Equmeniakyrkan har tagit initiativet att bilda det ekumeniska nätverket Grön kyrka som ett stöd till församlingar och kyrkor, som på olika sätt vill ta tag i klimat- och miljöfrågorna. 

Vad det betyder i praktiken beror på församlingens förutsättningar att satsa på solpaneler, sluta klippa gräsmattan, sluta ett avtal med en lokal bonde om att köpa in varor eller att försöka påverka politiker är upp till församlingens egna förutsättningar? Alf Bergstrand och Marta Åkesson är utbildade informatörer för Grön kyrka. (Mål 7, 12, 13 och 16)

Tro & Vetande

Internationellt

Hela serien 180:-, Enstaka program 50:-

1. Kongo  efter  Kabila To 12 nov 19.00 INSTÄLLT!

Efter 18 års lagliga och olagliga (van)styre av Demokratiska Republiken Kongo – för de flesta känd som Kongo-Kinshasa – avgick äntligen Joseph Kabila som president. Félix Tshisekedi,  oppositionens kandidat,  vann. 

En chans till en nystart för ett land som länge plågats av väpnade konflikter, inte minst p g a de åtråvärda mineralerna i östra Kongo. Om utsikterna till en fredligare framtid vet professor Maria Eriksson Baaz att berätta.

2. Fredsfinnare To 19 nov 19.00

LPI – Life & Peace Institute – var kyrkornas svar på det kalla krig, som rasade som värst under 80-talet. En stor internationell fredskonferens i Uppsala med brett ekumeniskt deltagande ledde till att LPI bildades 1985. Fredsforskning och internationella fredsinsatser – främst i Afrika – har varit institutets signum. Jenny Svanberg, mångårig LPI-medarbetare, kan berätta att det fortsätter man med och dessutom även med fredsprojekt i Sverige, bl a i Uppsala.

3. Sydafrika i kris To 26 nov 19.00

Apartheid är inte längre den styrande principen i Syafrika, men vart är landet på väg? Går ANC i Mandelas fotspår eller Zumas?  Apartheid har format samhällsstrukturen, som inte så lätt låter sig rubbas.  Har det styrande partiet ANC varit bättre på försoning än på rättvisa? Beror det på att det senare kräver radikalare  ingrepp i strukturerna? 

Hans Engdahl, under många år teologie professor i Kapstaden, ställer frågorna. 

4. Never-Ending Roads To 3 dec 19.00

En film av den iranska filmaren Yasaman Sharif Manesh om afghanska flyktingar, som flytt till Sverige undan rasförföljelse bara för att sen bli deporterade till ett land de aldrig besökt. Filmen visar deras berättelser om livet före utvisningen och de utmaningar de mötte i Afghanistan.
VÄRLDSPREMIÄR.  (engelska)

5. Eritrea – diktatur utan ände? To 10 dec 19.00 INSTÄLLT!

1991 frigjorde sig Eritrea från Etiopien. Sen dess styr Isaias Afewerki och besitter alla ledande poster: stats- och regeringschef och talman i “parlamentet”, vars enda tillåtna parti är hans eget: Folkets front för rättvisa och demokrati. Eritrea ligger i botten av nästan alla internationella rankningar i fråga om frihet (press, ekonomi, rättsväsende), korruption och välfärd. Författaren Christina Björk vet mer om denna klassiska afrikanska diktatur.