Den ifrågasatta demokratin

Winston Churchill påstås ha sagt, att ”demokrati är den sämsta styrelseformen som har prövats, bortsett från alla andra former som har prövats.” I denna programserie kommer demokratin och hoten mot den att belysas från olika infallsvinklar.


Avgift hela serien: 160:-, enstaka progräm 40:-. Studenter: gratis

 
Man i domstol
 

1. Den farliga mångfalden
To 17 jan 19.00 i Missionskyrkan
Håkan Holmberg, idéhistoriker och just avgången politisk chefredaktör för UNT, anser att kritiken äv Sverigedemokraternas främlingsfientlighet är för ytlig. Han hävdar, att den djupast sett bottnar i deras nationalistiska ideologi. Vart en sådan kan leda kan Europas historia vittna om.

 

2. Den problematiska demokratin
To 24 jan 19.00 i Missionskyrkan
Även en helhjärtad demokrat måste erkänna, ätt det demokrätiska systemet är lättare i teorin än i praktiken. Som politisk beslutsform måste demokratin förverkligas via ombud. Vändorna i regeringsbildandet efter valet 2018 understryker problemen. Torsten Svensson, professor i statskunskäp, belyser svårigheter och dilemman i beslutsfattandet.

 

3. Kultur, kommers och nationalism
To 31 jan i Missionskyrkan
Jenny Lindahl, chef för Arena Opinion, har – tillsammans med Sonja Schwärzenberger – granskat Sverigedemokraternas kultursyn. De hävdar, att de andra partierna saknar en motsvarande kulturpolitisk grundsyn, vilket lämnar fältet fritt för SD. Kulturnämndsordförandena i Uppsala kommun Linda Eskilsson (mp) respektive i Region Uppsala Emelie Orring (m) går i svaromål.

 

4. EU – en demokratisk omöjlighet?
To 7 feb 19.00 i Misionskyrkan
Det har länge talats om ätt EU lider av ett demokratiskt underskott. Få röstar i EU-valen (fler i vår?), svårt ätt följa vad som händer i Bryssel, medlemsstaterna värnar om sin egen makt, och Ungern och Polen odlar en ”illiberal” demokrati.
Sverker Gustavsson, professor emeritus i statskunskap, diskuterar
förutsättningarna för ett demokratiskt EU.

 

5. Amerikansk demokrati
– folkstyre med begränsningar
To 14 feb 19.00 i Missionskyrkan
Är USA världens största och ledande demokrati? Eller är skönhetsfläckarna så stora att anspråket klingar falskt? Beror de i så fall på systemet eller på partiernas agerande?
Anders Mellbourn, tidigare chef-redaktör på DN och chef på Utrikespolitiska Institutet, analyserar förutsättningarna med och utan Trump.

 

6. Demokrati i det Globala Syd?
To 21 feb 19.00 i Missionskyrkan
Den parlamentariska demokratin som vi känner den i Väst – passar den även i det Globala Syd? Kräver den ideologiskt definierade partier eller är den tillämplig också i samhällen, som är hårt etniskt strukturerade? Finns det exempel på alternativa trovärdiga demokratiska modeller?
Sten Widmalm, professor i statskunskap, har bl ä forskat om toleransen i flera länder i Syd.

 

7. Ickevåldsrevolution bättre för demokratin
To 28 feb 19.00 i Missionskyrkan
Under det revolutionära 60-talet utdömdes förespråkare av ickevåldsliga samhällsförändringar som orealistiska romantiker. Bittra erfärenheter äv ätt revolutioner med våld sällan levererar vad de lovar har dock lett till en om prövning. Inte heller ickevåldsrevolutioner kan garantera framgång, men om de lyckas kan framtiden bli mer stabil.
Espen Geelmuyden Rød, doktorand i fredsforskning, förklarar hur.