Diakoni

diakoniDet diakonala uppdraget innebär
att hålla omsorgen om medmänniskan levande och
att möta människor i olika åldrar och dela livet, inte bara i sorg och svårigheter utan också i glädje och hopp.

Vår diakon står till tjänst bl. a. med
enskilda samtal och hembesök, temasamtal, öppethus-verksamhet såsom grötfrukost, kvinnofrukost och alternativt julfirande.
Ungdomsverksamhet såsom scout, UG (UngdomsGruppen), SMU:s klätterklubb

Eva Bådagård  Diakon
Tel: 10 00 36