Flykting- & Integrationsarbete

Nya flyktingar och asylsökande kommer till Sverige och Uppsala. Uppsala Missionsför­samling är tillsammans med Österledskyrkan huvudman för NybyVision, som har ett omfat­tande arbete med inriktning på integration och arbetsliv. I det arbetet finns Uppsala Missions­församling med i samverkan och med volontär­insatser.

Med integrationsprojektet Välkommen hit! vill Uppsala Missionsförsamling vara med och komplettera kommunens ansvar genom språkträning och social gemenskap. 

Missionskyrkans språkkafé med språkträning, fika och idrottsaktiviteter i motionshallen har pågått sedan januari 2016. Under somrarna har gruppen samlats i trädgården vid Ekeby Hus, spelat boule, fikat och pratat svenska.

Nu har en ny termin börjat. Ett femtontal ungdomar och ett tiotal volontärer deltar i språkkaféet och idrottar i motionshallen. Det behövs ingen föranmälan till språkkaféet; det är bara att komma. 

Språkkafé

Måndagar kl 17.00-18.30.
Språkträning och läxhjälp för ungdomar.