NybyVision

NybyVision – ömsesidig integration genom meningsskapande sammanhang och personliga möten

NybyVision har en bred kursverksamhet med betoning på svenskundervisning, samhällsorientering, friskvård och skapande verksamhet. NybyVision arbetar också med kulturaktiviteter, samhällskontakter, hälsofrämjande, familjestödjande och arbetslivsförberedande insatser. 

Huvudmän för NybyVision är Österledskyrkan i Gamla Uppsala och Uppsala missionsförsamling. NybyVision är en del av huvudmännens diakonala arbete.

Verksamheten bedrivs i samverkan med Studieförbundet Bilda och med bidrag från Uppsala kommun, Länsstyrelsen i Uppsala län med flera. NybyVision har ingått ett Idéburet Offentligt Partnerskap med arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun som bland annat innebär närmare samverkan med fokus på individernas möjligheter att utvecklas.

 Målgrupper:
  • Utlandsfödda personer med uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap i behov av språkutveckling eller andra kompetenshöjande insatser.
  • Asylsökande och nyanlända familjer med barn i förskoleåldern.
  • Asylsökande vuxna.
Volontär

NybyVision är en ideell förening och en betydande del av arbetet bedrivs av frivilliga medarbetare. Vi är ständigt i behov av fler resurspersoner som vikarier, stöd i svenskundervisningen, i ateljén, på cykelkurs mm.

Språkcafé på NybyVision, onsdagar kl. 12.30-14.00. Volontärer träffar deltagare för att fika och prata svenska kring olika ämnen. Vill du ställa upp som volontär? Kom gärna och besök verksamheten!

NybyVisions Vänner

NybyVision har många vänner
och NybyVision behöver sina vänner!

Lämna din e-postadress till NybyVision, så kommer du att få regelbunden information om vad som händer på NybyVision. NybyVisions e-postadress hittar du på www.nybyvision.se

NybyVisions Vänner förvaltar en social kassa för mindre bidrag till enskilda deltagare och tar tacksamt emot gåvor på bankgiro 783 – 5879

 

NybyVision
Besöksadress:

Odensgatan 8

Postadress:

Sturegatan 9
753 14 Uppsala
018-560 730

www.nybyvision.se