Sjukhuskyrkan

https://www.youtube.com/watch?v=aGbNGJVBepg

Ibland rår vi inte över livet. Det är skört, det är sårbart. Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart – öppen för alla – när de riktigt stora frågorna tar tag i oss.

Sjukhuskyrkan är församlingarnas gemensamma arbete på en orts sjukhus. Här finns både anställda sjukhuspastorer (ca 45 personer i landet) och sjukhuspräster/diakoner (ca 300 personer). Katolska kyrkan och ortodoxa kyrkorna finns också i Sjukhuskyrkan. Ett stort antal ideella medarbetare finns också! Det finns en sjukhuskyrka på i stort sett varje sjukhus i Sverige.

Uppsala missionsförsamling arbetar tillsammans med övriga frikyrkor i Uppsala kommun på Akademiska sjukhuset. Sjukhuspastor är Sven Wingren, tel 0730 747976

Sjukhuskyrkan vänder sig till patienter, närstående och personal. Sjukhuspastorerna är anställda lokalt av de frikyrkor i ett sjukhus upptagningsområde som stödjer sjukhuskyrkans arbete. Frikyrkorna, liksom Katolska kyrkan och i den mån det finns ortodoxa medarbetare i sjukhuskyrkan, uppbär statsbidrag för tjänsterna inom sjukhuskyrkan. Bidragen förmedlas genom statsbidrag till trossamfunden (SST). Idag täcks cirka en fjärdedel av kostnaderna för sjukhuspastorstjänsterna av bidragen. Resterande del av kostnaden ansvarar de lokala församlingarna får att bära upp. Även enskilda gåvor är välkommet. Vill du stödja Sjukhuskyrkan, använd gärna swish: 123 424 83 81

Sveriges Frikyrkosamråds kommitté för andlig vård inom sjukvården (KAVIS), koordinerar den frikyrkliga delen av sjukhuskyrkans arbete.

Sjukhuskyrkans hemsida – klicka här: Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans filmserie Avgrundskunskap på Youtube.