Diakonicentrum

Diakonicentrum är Uppsala Kristna Råds verksamhet, för äldre och ensamma, som nu utgår från Missionskyrkans lokaler, S:t Olovsgatan 40 i Uppsala.

Verksamheten består av erfarna volontärer, med lång arbetslivserfarenhet inom olika yrken, alla med ett stort intresse för människor. Målsättningen för verksamheten är att erbjuda äldre och ensamma kontakt och stöd på olika sätt. Att få mötas i samtal om livet ser vi som grundläggande för alla människor och kan ge mening och livsinnehåll. 

Verksamhetens olika delar:

  • Telefonkontakt: Volontärer ringer hem till ensamma personer varje vecka. Dessa telefonkontakter kan även bjudas in till någon utflykt eller Luciafirande, där de får träffa dem som ringer dem och får en stunds gemenskap.
  • Besökstjänst: Besök och promenader förmedlas till personer, som via kontakter eller direktsamtal önskat detta.

Du når oss enklast per telefon 018-15 07 70 eller uppsala.diakonicentrum@svenskakyrkan.se.

Läs mer här: Diakonicentrum