Ekumenisk kvinnofrukost

UPPSALA EKUMENISKA KVINNORÅD (UEK)

Kvinnofrukostar lördagar kl. 10-12 i Missionskyrkan under hösten 2023 

Lördagen den 9 september 
Ulles mamma. Elisabeth Sandlund. Journalist, författare och fristående kolumnist på Dagen. Hon har också varit opinionsredaktör, chefredaktör och ledarskribent på tidningen Dagen. 

Lördagen den 14 oktober  
Vara skillnad, tröst och mod. Kerstin Dillmar. Kaplan på Sigtunastiftelsen, tidigare sjukhuspräst i Uppsala 

Lördagen den 25 november  
Kvinnofrukost under den globala veckan. ”Att tala sant om livet – Kvinnors livsberättelser”. Gäst: Inger Lise Olsen, pensionär och tidigare handläggare för genderfrågor vid Svenska kyrkans nationella kansli.  

• arbeta för att kvinnor deltar fullt ut i kyrka och samhälle,
• arbeta för att kvinnor engagerar sig och ger sitt perspektiv på rättvisa, fred och skapelsens integritet,
• arbeta för att kvinnor tolkar evangeliet utifrån sitt perspektiv och delar andliga erfarenheter och upplevelser,
• arbeta för att stärka samhörigheten mellan Uppsalas kristna kvinnor,
• verka för att gudstjänster anordnas under Världsböndagen.

Stöd oss gärna genom att vara medlem, årsavgiften är 50kr sätts in på UEK:s plusgiro är 61 08 64-1.
Vårt org. nr. 802518-2521.

UPPSALA EKUMENISKA KVINNORÅD leds av en styrelse med representanter från olika församlingar i Uppsala.
e-postadress: uppsala.ekumeniska.kvinnor@live.se
hemsida: http://www.svekumeniskakvinnor.se/uppsala/
Kontakta gärna UEK:s ordförande Anna-Tora Martin tel. 073-6188618.
e-post: anna-tora.martin@live.se