Oväntade möten – vara människa

Brott och straff
Ons 11 sept 19.00 i Missionskyrkan

Skuld och skam
Ons 9 okt 19.00 i Missionskyrkan

Försoning
Ons 6 nov i Missionskyrkan

Längtan och förväntan
Ons 4 dec 19.00 i Missionskyrkan

Samtal i en kafémiljö. Kaféet öppnar 18.30

Samtalsledare: Lars-Gunnar Skogar, Cia Wadstein och Torbjörn Bådagård