Feminismen och kyrkan

Kvinnorna har i högre grad än männen sökt sig till kyrkan. Ändå har de senare lagt beslag på maktens ämbeten. Hur har det varit möjligt? Hur blev det på det sättet? I sitt försvar för den bestående ordningen anför somliga med höga ämbeten att det skulle vara en gudomlig ordning, en apostolisk succession ända från Jesu dagar. Mot det argumentet vågar inte ens så radikal påve som den nuvarande att göra revolt.

I denna programserie om feminismen och kyrkan kommer kvinnornas roll i kyrkan att belysas, både som den varit och som den borde vara.

Avgift: Hela serien 160:-, enstaka program 40:-. Studenter: gratis.

 

 

1. Kristen tro och feminism – hur hänger de ihop?
To 7 mars 19.00 i Missionskyrkan
Vad är egentligen feminism? Går det att vara feminist och kristen? Kan feminismen innebära en befrielse för båda kvinnor och män? 
Lina Mattebo, redaktör för boken Feminism och kyrkan, hävdar att kyrkan är mer feministisk i sina praktiker än vad många tror. Och hon förklarar hur feminismen kan hjälpa oss att få en sannare bild av Gud.

 

2. Motståndet mot kvinnorna i kyrkan
To 14 mars 19.00 i Missionskyrkan
Cristina Wahlström har sen starten av Uppsala Kvinnohistoriska förening 1999 haft en nyckelroll i föreningen, inte minst publicistiskt.
Hon ger ett historiskt perspektiv på det motstånd kvinnorna mött i kyrkan.

 

3. Kyrkan och makten
To 21 mars i Missionskyrkan
Vem/vilka som haft makten i kyrka och samhälle, vet vi. Inte är det kvinnorna. Vad krävs i dag för andligt ledarskap, när kunskap och lärande är centralt? Ulrika Svalfors, teolog och numera enhetschef för pedagogisk kvalitetsutveckling vid Uppsala universitet, söker ett svar.

 

4. Att prata om Jesus och feminism
To 28 mars 19.00 i Missionskyrkan
Sarah Grenholm och Katarina Hedman driver Jesusfeministpodden sedan september 2018 under parollen Halva himlen är vår. De undrar: Var Jesusden första feministen? Kom och ta del av en kväll om feminism, kyrka och varför det är så viktigt att prata om.

 

5. Kvinnor som gör skillnad
To 4 april 19.00 i Missionskyrkan
Julia Carlbäcker är just hemkommen från sitt uppdrag som ekumenisk följeslagare i Israel och Palestina, utsänd av Sveriges Kristna Råd.
Hon berättar om sina erfarenheter från uppdraget med särskilt fokus på kvinnor i konflikten.

 

6. Feminism och bistånd – utmaningar och framgångar
To 11 april 19.00 i Missionskyrkan
Jenny Enarsson är jämställdhets-rådgivare på biståndsorganisationen Diakonia, vars huvudmän är Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen. Hon kommer att tala om sina erfarenheter av biståndsarbete för jämställdhet.

 

7. Tankar om bibeln och feminism  – hur tolkar vi texten?
To 25 april i Missionskyrkan
Karolina Berneheim är pastor i Uppsala Missionskyrka. Hon delar med sig av sina tankar kring bibeltolkning.
Finns det något vi kan kalla för en feministisk bibeltolkning och vad innebär det i så fall?