Församlingens årsmöte

Missionskyrkan

Söndag 20 mars kl 12.30 håller församlingen sitt årsmöte.

Årsmöteshandlingar finns för utdelning i kyrkan samt tillgängliga att läsa eller ladda ner på här: Ladda ner!.

Uppsala Missionskyrka är en öppen kyrka där alla är välkomna. Kyrkan styrs demokratiskt av en förening vi kallar församling. Där är var och en som vill söka sig närmare Gud välkommen att vara med som medlem. Kontakta församlingens pastorer om du önskar vara med.