Missionskyrkans nya hemsida är här

I dagarna har Missionskyrkan nya hemsida tagits i bruk på samma adress som förr, www.uppsalamissionskyrka.se . Presentationssidan är ny och fräsch men samtidigt lätt att känna igen. Panoramabilden av kyrksalen fångar blicken. De välkända klickbara menyerna är desamma som tidigare. Här finner man huvuddelen av all den information som församlingen vill förmedla.

Invid bilden av Missionskyrkans kampanil har fyra huvudgrenar av församlingens verksamhet, Församlingen, Barn & Ungdom, Kultur och Musik,  fått eget utrymme för blänkare. Tanken är att dessa ska hållas aktuella och uppdaterade. Den information som du just nu läser har du hittat under en av dessa rubriker, nämligen Församlingen.

Veckans bibelmeditation har samma framskjutna plats som tidigare invid Olof Hellströms relief Att födas på nytt. Samtliga bibelmeditationer har under en lång följd av år skrivits av pastor Arne Carlsson och finns att läsa under menyn Arkiv

Till höger finns Kalendern, som ständigt skall hållas aktuell och uppdaterad, samt Nyheter. Formen är ny men har en lättläst design.


Varför en ny hemsida?
Den hemsida som vi nu lämnar är tio år gammal och har fungerat väl under den här tiden. Dess utformning har i viss mån styrt den nya sidans design.

Under hösten 2015 drabbades kyrkans hem­sida av intrång och leverantören stängde därför ned den. När den åter öppnades var tecknen å, ä och ö ersatta med störande och oläsbara kru­melurer, vilket ledde till en hel del reparation­er. För att undvika liknande tråkigheter i fram­tiden fick vi då rådet att låta bygga en ny hemsida på en säkrare plattform.

Vid ett möte erbjöd sig en grupp datakunniga personer, Gabriella Hammarin, Magnus Lund­berg och Ored Oredsson, att åta sig uppdraget att forma en ny lätthanterlig hemsida, grafiskt tilltalande och mera robust att stå emot intrång. Att hela projektet på så sätt skulle kunna hållas internt med för oss kända personer med enga­gemang, god kunskap och färdighet kändes mycket värdefullt.

Viktigt var att kunna integrera det boknings­system som Konferens & Kafé använder. Sty­relse och ekonomiutskott ställde sig bakom denna lösning. Gabriella, Magnus och Ored har lovat att driva projektets fortsatta utveckling under minst två framåt.

Idag kan vi med glädje berätta att försam­lingens nya hemsida har öppnats.

Ta dig tid att undersöka den nya hemsidans mångsidiga innehåll, smidiga lösningar och en ständigt uppdaterat kalender. 

Göran Almlöf ansvarig utgivare