Församlingsmöte 27 januari

Välkommen till församlingsmöte onsdag 27 januari 2021, kl 18:00

Årets första församlingsmöte ägnar vi – som brukligt är – åt en genomgång av
församlingens arbete och ekonomi under det kommande året. Dessa två saker
hänger nära samman, vare sig det gäller ideella krafter eller anställdas insatser
– och vare sig det råder en pandemi eller inte!
Vi kommer att samtala om allt detta under församlingsmötet och framförallt
behöver vi ha beredskap för att ta hand om de svårigheter som inte minst
ekonomiskt kan komma att uppstå under 2021.
Frågan om ett lån för att klara likviditeten över den kommande sommaren
kommer till exempel att behöva diskuteras och fattas beslut om.

Väl mött på Zoom och även via YouTube. Observera: Vid omröstning så går det bara via Zoom.

Kjell-Åke Nordquist
ordförande

Information om uppkoppling:
Mötet hålls i kyrksalen utan att församlingen är fysiskt närvarade.
Du följer mötet via Zoom. Klicka här! Via Zoomklienten och använd
Inloggning: 237 269 1622
Lösenord: 20210127

Du följer mötet via Församlingskanalen på Youtube.
Det är samma adress som vi sänder våra gudstjänster på. Då kan du kontakta mötet med inlägg och kommentarer via SMS eller telefon.
Följande nummer gäller:
SMS –070 725 00 25 Ulla-Britt Mattsson i valberedningen läser.
Telefon –070 284 02 04 Inger Rathsman i valberedningen svarar.

Observera i det fall det skulle bli aktuellt med omröstning så går det inte att
rösta på annat sätt än att vara med via Zoom.

Församlingsbrev!