Händer överallt

”Händerna var överallt. Jag stelnade till och stod sedan kvar med skammen.”

Det händer överallt – att människor blir utsatta av andra för

  • sexuella övergrepp
  • sexuella trakasserier
  • sexuellt våld

 

Uppsala Missionsförsamling och vår Equmeniaförening vill vara en profetisk röst i samhället. Det betyder att vi vill höja en kritisk och granskande röst mot dem som har makten. Det gäller makthavare på alla nivåer. De som gör sig skyldiga till övergrepp har ofta en maktposition i relation till sitt offer och sådana övergrepp sker ofta inom befintliga relationer där band och beroendeställningar komplicerar situationen ytterligare.

 

Vi bjuder in er som vill dela berättelser och som vill fortsätta ett samtal om detta under våren. Det handlar om egna erfarenheter men också om sådant vi sett och själva gjort.

 

Vredens tid

Vreden har sin tid och vi måste alla stå ut med att lyssna till det vrål som går genom vårt samhälle! Tystnad har rått alltför länge!

Vreden blir en katalysator till att ställa ansvariga till svars och kräva förändring. Vi menar att rättssystemet måste ha sin gång och värjer oss mot folkdomstolar.

Efter vredens tid tror vi att det är möjligt med försoning. Vi vill undersöka detta och du är välkommen att vara med.

 

Drabbad?

Är du drabbad och lever med frågor kring detta?

Hur kan jag försonas med min egen berättelse?

Hur kan jag gå vidare?

Är det möjligt att bli hel igen?

Vi kommer att erbjuda slutna samtalsgrupper för detta liksom enskilda samtal.

 

Utbildning

Vi arbetar med Trygga möten. Det är en utbildning på tre timmar som handlar om att förebygga och förhindra att barn och unga utsätts för alla typer av övergrepp. I kursen tar vi bland annat upp vad som menas med övergrepp, hur man kan se att sådana pågår och hur man tar emot en berättelse från någon som är utsatt. Utbildningen ges i och med ledarutbildningar i vår regi och går också att göra online. Under våren inbjuder vi till ett utbildningstillfälle.

 

Får man inte ge en komplimang längre?

Med utgångspunkt i Trygga Möten erbjuder vi ett forum för alla dem som nu känner sig osäkra på sitt eget beteende och är rädda att göra övertramp. Vi samlas och talar om vad vi bör tänka på i relation till varandra. Detta är ett öppet samtal.

 

För dem som begår eller begått övergrepp

Hur lär jag mig att göra annorlunda? Hur lär jag mig att stanna vid andras gränser och inte låta mina egna behov styra? Går det att be om förlåtelse eller är det bästa att låta offret få vara ifred och själv hålla sig undan?

Du är välkommen till samtal med oss pastorer och diakoner i kollegiet. Vi erbjuder själavårdssamtal och arbetar under tystnadsplikt. Våra kontaktuppgifter finner du på hemsidan.

 

Information och kontakt

Information kommer löpande på hemsidan under rubriken Händer överallt. Dagar och tider är ännu inte inbokade men vi räknar med att komma igång i början av 2018. Kontaktperson är pastor Karolina Berneheim.

 

Nationellt upprop

Inom frikyrkan nationellt pågår även ett upprop som är en del av Metoo-vågen. Det finns också en sluten Facebook-grupp för detta under rubriken #sanningenskagöraerfria.