Kalender

jan
17
tor
Demokratiserie. Håkan Holmberg: Den farliga mångfalden
jan 17 kl. 19:00

Håkan Holmberg, statsvetare och just avgången politisk chefredaktör för UNT, anser att kritiken av Sverigedemokraternas främlingsfientlighet är för ytlig. Djupast sett bottnar den i deras nationalistiska ideologi. Vart en sådan kan leda kan Europas historia vittna om.

jan
24
tor
Demokratiserie. Torsten Svensson: Den problematiska demokratin
jan 24 kl. 19:00

Även den som är helhjärtad demokrat måste erkänna, att det demokratiska systemet är
lättare i teorin än i praktiken. Som politisk beslutsform måste demokratin förverkligas via
ombud. Våndorna i regeringsbildandet efter valet 2018 understryker de problem som kan
uppstå. Torsten Svensson, professor i statskunskap, belyser svårigheter och dilemman i
beslutsfattandet.

feb
7
tor
Demokratiserie. Sverker Gustavsson: EU – en demokratisk omöjlighet?
feb 7 kl. 19:00

Det har länge talats om att EU lider av ett demokratiskt underskott. Få röstar i EU-valen
(fler i vår?), svårt att följa vad som händer i Bryssel, medlemsstaterna värnar om sin egen
makt, och Ungern och Polen odlar en ”illiberal” demokrati. Sverker Gustavsson,
professor emeritus i statskunskap, diskuterar förutsättningarna för ett demokratiskt EU.

feb
14
tor
Demokratiserie. Anders Mellbourn: Amerikansk demokrati – folkstyre med begränsningar
feb 14 kl. 19:00

Är USA världens största och ledande demokrati? Eller är skönhetsfläckarna så stora att
anspråket klingar falskt? Beror de i så fall på systemet eller på partiernas agerande?
Anders Mellbourn, tidigare chefredaktör på DN och chef på Utrikespolitiska Institutet,
analyserar förutsättningarna med och utan Trump.

feb
21
tor
Demokratiserie. Sten Widmalm: Demokrati i det Globala Syd?
feb 21 kl. 19:00

Den parlamentariska demokratin som vi känner den i Väst – passar den även i det Globala
Syd? Kräver den ideologiskt definierade partier eller är den tillämplig också i samhällen,
som är hårt etniskt strukturerade? Finns det exempel på alternativa trovärdiga
demokratiska modeller? Sten Widmalm, professor i statskunskap, har bl a forskat om
toleransen i flera länder i Syd.

feb
28
tor
Demokratiserie. Ickevåldsrevolution bättre för demokratin
feb 28 kl. 19:00

Under det revolutionära 60-talet utdömdes förespråkare av ickevåldsliga
samhällsförändringar som orealistiska romantiker. Bittra erfarenheter av att
våldsrevolutioner sällan levererar vad de lovar har dock lett till en omprövning. Inte heller
ickevåldsrevolutioner kan garantera framgång, men om de lyckas kan framtiden bli mer
stabil. Espen Geelmuyden Rød, doktorand i fredsforskning, förklarar hur.