Kalender

jan
17
tor
Demokratiserie. Håkan Holmberg: Den farliga mångfalden
jan 17 kl. 19:00

Håkan Holmberg, statsvetare och just avgången politisk chefredaktör för UNT, anser att kritiken av Sverigedemokraternas främlingsfientlighet är för ytlig. Djupast sett bottnar den i deras nationalistiska ideologi. Vart en sådan kan leda kan Europas historia vittna om.

jan
21
mån
Samtal om Gud. Gäst: Dan Salomonsson från Pingstkyrkan.
jan 21 kl. 19:00

Ett teologiskt cafésamtal
om Equmeniakyrkans tro och tradition
Ett antal måndagar under våren 19.00
Plats: Caféet i Missionskyrkan

År 2020 fyller Uppsala Missionsförsamling 150 år. En församling som växte fram i
folkväckelsen på slutet av 1800-talet. Församlingen, som tillhört Svenska
Missionsförbundet/kyrkan, har en lång tradition av ekumenisk öppenhet. Samfundet
som nu heter Equmeniakyrkan är ett nybildat samfund (2011). Svenska
Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige bildade gemenskap med Svenska
Missionskyrkan.

Equmeniakyrkan är en del av den världsvida, internationella kyrkan. Genom våra
bildarsamfund har vi starka relationer till den baptistiska världsalliansen (BWA), den
internationella metodistiska kyrkan (UMC) och de reformerta kyrkorna i världen
(WCRC). Vi är aktiva medlemmar i Kyrkornas Världsråd (WCC), som samlar en stor
del av världens kristenhet. Vi är medlemmar i ett europeiskt samarbete genom den
Europeiska Kyrkokonferensen (KEK) och i en internationell gemenskap mellan fria
evangeliska kyrkor (IFFEC).

Lokalt är Uppsala Missionsförsamling en aktiv medlem i Uppsala kristna råd, och
församlingen bejakar mångfalden av kyrkor och kyrkofamiljer som en rikedom.
Inför firandet av församlingens 150 år arbetar församlingen om sin
församlingsordning, som utifrån de gemensamma texterna i Equmeniakyrkan
beskriver församlingens tro och tradition.
I den processen söker församlingen stöd och utmaning från övriga församlingar i
Uppsala och därför inbjuder vi till en samtalsserie i cafémiljö. Inbjudna gäster
kommer att utmana vår församling utifrån deras erfarenhet, tro och tradition. Vi
hoppas på spännande samtal, där flera röster får höras.

jan
24
tor
Demokratiserie. Torsten Svensson: Den problematiska demokratin
jan 24 kl. 19:00

Även den som är helhjärtad demokrat måste erkänna, att det demokratiska systemet är
lättare i teorin än i praktiken. Som politisk beslutsform måste demokratin förverkligas via
ombud. Våndorna i regeringsbildandet efter valet 2018 understryker de problem som kan
uppstå. Torsten Svensson, professor i statskunskap, belyser svårigheter och dilemman i
beslutsfattandet.

jan
28
mån
Samtal om Gud. Gäst: Sune Nordin, Korskyrkan.
jan 28 kl. 19:00

Ett teologiskt cafésamtal
om Equmeniakyrkans tro och tradition
Ett antal måndagar under våren 19.00
Plats: Caféet i Missionskyrkan
År 2020 fyller Uppsala Missionsförsamling 150 år. En församling som växte fram i
folkväckelsen på slutet av 1800-talet. Församlingen, som tillhört Svenska
Missionsförbundet/kyrkan, har en lång tradition av ekumenisk öppenhet. Samfundet
som nu heter Equmeniakyrkan är ett nybildat samfund (2011). Svenska
Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige bildade gemenskap med Svenska
Missionskyrkan.

Equmeniakyrkan är en del av den världsvida, internationella kyrkan. Genom våra
bildarsamfund har vi starka relationer till den baptistiska världsalliansen (BWA), den
internationella metodistiska kyrkan (UMC) och de reformerta kyrkorna i världen
(WCRC). Vi är aktiva medlemmar i Kyrkornas Världsråd (WCC), som samlar en stor
del av världens kristenhet. Vi är medlemmar i ett europeiskt samarbete genom den
Europeiska Kyrkokonferensen (KEK) och i en internationell gemenskap mellan fria
evangeliska kyrkor (IFFEC).

Lokalt är Uppsala Missionsförsamling en aktiv medlem i Uppsala kristna råd, och
församlingen bejakar mångfalden av kyrkor och kyrkofamiljer som en rikedom.
Inför firandet av församlingens 150 år arbetar församlingen om sin
församlingsordning, som utifrån de gemensamma texterna i Equmeniakyrkan
beskriver församlingens tro och tradition.
I den processen söker församlingen stöd och utmaning från övriga församlingar i
Uppsala och därför inbjuder vi till en samtalsserie i cafémiljö. Inbjudna gäster
kommer att utmana vår församling utifrån deras erfarenhet, tro och tradition. Vi
hoppas på spännande samtal, där flera röster får höras.

jan
31
tor
Demokratiserie. Jenny Lindahl m fl: Kultur, kommers och nationalism
jan 31 kl. 19:00

Jenny Lindahl, chef för Arena Opinion, har – tillsammans med Sonja Schwarzenberger –
granskat Sverigedemokraternas kultursyn. De hävdar att de andra partierna saknar en
motsvarande kulturpolitisk grundsyn, vilket lämnar fältet fritt för SD.
Kulturnämndsordförandena i Uppsala kommun går i svaromål.

feb
7
tor
Demokratiserie. Sverker Gustavsson: EU – en demokratisk omöjlighet?
feb 7 kl. 19:00

Det har länge talats om att EU lider av ett demokratiskt underskott. Få röstar i EU-valen
(fler i vår?), svårt att följa vad som händer i Bryssel, medlemsstaterna värnar om sin egen
makt, och Ungern och Polen odlar en ”illiberal” demokrati. Sverker Gustavsson,
professor emeritus i statskunskap, diskuterar förutsättningarna för ett demokratiskt EU.

feb
8
fre
Mitt på da’n. Om Franciskus från Assisi – ett helgon för alla tider
feb 8 kl. 14:00

Prästen och kyrkomusikern Rolf Larsson berättar.

feb
14
tor
Demokratiserie. Anders Mellbourn: Amerikansk demokrati – folkstyre med begränsningar
feb 14 kl. 19:00

Är USA världens största och ledande demokrati? Eller är skönhetsfläckarna så stora att
anspråket klingar falskt? Beror de i så fall på systemet eller på partiernas agerande?
Anders Mellbourn, tidigare chefredaktör på DN och chef på Utrikespolitiska Institutet,
analyserar förutsättningarna med och utan Trump.

feb
15
fre
Mitt på da’n. Folklig botanik
feb 15 kl. 14:00

Etnobiologen Ingvar Svanberg berättar om allmogens nytto- och prydnadsväxter
genom tiderna.

feb
21
tor
Demokratiserie. Sten Widmalm: Demokrati i det Globala Syd?
feb 21 kl. 19:00

Den parlamentariska demokratin som vi känner den i Väst – passar den även i det Globala
Syd? Kräver den ideologiskt definierade partier eller är den tillämplig också i samhällen,
som är hårt etniskt strukturerade? Finns det exempel på alternativa trovärdiga
demokratiska modeller? Sten Widmalm, professor i statskunskap, har bl a forskat om
toleransen i flera länder i Syd.