Kalender

sep
12
lör
Kvinnofrukost: Behövs feminismen i kyrkan idag?
sep 12 kl. 10:00 – 12:00

Kvinnofrukost med Katarina Hedman och Sarah Grenholm, som driver Jesusfeministpodden.  

Entré och frukost 60 kr. 

Denna kvinnofrukost kommer att sändas digital och vara en del av Kulturnatten i Uppsala 2020 som är digital!

Kulturnatten digital
sep 12 kl. 12:00

Årets Kulturnatt blir utan publik i Missionskyrkan. Det kommer att vara webbsändningar med Körstafett och Författarstafett.

Detaljerat program kommer!

Författarstafetten:

17.00 Elsie Johansson + Daniel Östersjö
17.30 Peter Gustavsson
17.50 Maria Frensborg
18.10 Krister Gustavsson
18.30 Anna Ahlund
18.50 Jörgen Mattlar
19.10 Anna Franklin
19.30 Lars Sund
19.50 Lena Köster
20.10 Kjell Eriksson
20.30 Silvia Edling
20.50 Jasim Mohammed
21.10 Lina Sjöberg
21.30 Johan Brännström
21.50 Ola Larsmo

okt
17
lör
Kvinnofrukost: En bra plats att vara på
okt 17 kl. 10:00 – 12:00

Kvinnofrukost med Kristina Kjellin Helgesson, forskare i kulturantropologi vid Svenska kyrkans forskningsenhet. Hennes forskningsområden omfattar migration, kyrkans roll i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle och mission. 

Entré och frukost 60 kr. 

Frukostarna kommer att vara digitala och/eller genomföras på plats beroende på hur reglerna med anledning av corona pandemin utvecklas.

nov
14
lör
Kvinnofrukost: Barn – hållbarhet och hopp
nov 14 kl. 10:00 – 12:00

Kvinnofrukost med Karin Sporre, Professor i pedagogiskt arbete. Forskningen inriktas mot etik, existentiella frågor och utbildning.

Entré och frukost 60 kr. 

Frukostarna kommer att vara digitala och/eller genomföras på plats beroende på hur reglerna med anledning av corona pandemin utvecklas.