Kärnvapendebatt inleder kulturhösten

Regeringen säger pass i fråga om kärnvapenförbud. Det måste debatteras. Det kommer följande att göra i Missionskyrkan 12 september 19.00: Ett samtal med olika infallsvinklar mellan Jan Larsson, ordförande i Svenska Läkare Mot Kärnvapen, ambassadör Lars-Erik Lundin, ambassadör Michael Sahlin och Anna Sundström, chef för Palmecentret.