Klimatfasta 2022

Fågel i skymningen

Klimatfasta

Klimatfasta 2022 

Klimatfastan fokuserar på en hållbar livsstil och innebär att under fasteperioden utmana sig själv att i än högre grad avstå från sådant som har negativ klimatpåverkan. Det är nu tredje året i rad som vår kyrka Equmeniakyrkan vill lyfta fram medvetenheten om vårt klimat under fastetiden.

I vår församling kommer vi att göra en fasteinsamling som går till vår systerkyrka i Kongo Kinshasa. Equmeniakyrkan har också tagit fram en särskild hemsida med information och personlig inspiration om fastetiden. Se Klimatfasta.nu/

Insamling till församlingen i Matete, Kinshasa Swish 123 590 89 26

Inför gudstjänsten 6 mars fick vi denna hälsning från Leonie Tidlund:

Prövningens stund

Välkommen till gudstjänst på första söndagen i fastan.

Då jag funderar på orden ”prövningens stund” förs tankarna såklart till Ukraina. Det är inte bara en prövning för de som befinner sig i kriget, utan även för Europa att försvara demokratin, men samtidigt försöka att inte eskalera våldet.

Krig och klimat är starkt sammankopplat. Demokratier har kommit längst i klimatomställningen, och många analytiker säger att Rysslands främsta vapen är Europas beroende av rysk olja och gas.

Att rädda klimatet är även fredens och demokratins väg.

Kriget är ett otroligt påtagligt hot. Klimatkrisen är ett existentiellt katastrofläge, men det märks inte av på samma sätt. Vi ser dock effekterna av klimatkrisen hela tiden: när vi läser om bränder, stormar, översvämningar, torka osv. Ni vet det här redan. Vi har pratat om klimathotet i decennier. Men att agera på det sitter djupt inne.

I kyrkokonferensen 2021 utlyste Equmeniakyrkan klimatnödläge, för att göra det tydligt att vi behöver mobilisera och förändra så snart som möjligt – eftersom det är nödläge.

Nu har Equmeniakyrkan en klimatfasta där vi har en möjlighet att gå från ord till handling. Årets klimatfasta uppmärksammar tre teman – tiden, tallriken och transporten.

Det känns lite absurt att börja med att prata om kriget, och avsluta med att prata om ”tallriken”. Jag tycker dock det finns en tröst i att man faktiskt kan göra något åt klimatkrisen själv. Med det sagt, så tycker jag klimatkrisen ofta känns övermäktig för mig att hantera på egen hand.

Så jag mår som bäst när jag engagerar mig tillsammans med andra. Mitt budskap är därför, klimatfasta med andra, engagera er, prata med varandra. Fundera på om ni tillsammans kan uppmuntra eller pusha en organisation eller liknande att minska sina utsläpp. Så når vi förändring på systemnivå.

Tillsammans är vi starka. Och tillsammans tar vi oss igenom denna prövningens stund.

Leonie Tidlund