Musiksalen

musiksal

Musiksalen som har en flygel kan användas för musicerande och sjungande och dess läge ger ostörda övningsförhållanden. Lokalen kan också möbleras för konferenser med grupper om 25-50* personer.

*Coronaanpassad möblering: 14 st (14 bord), 4 på två bakersta, 3 på två främsta, konferenssittning