Kontakt

Uppsala Missionskyrka
S:t Olofsgatan 40, 753 32 Uppsala
info@uppsalamissionskyrka.se

Bg 802-​​2253,
Swish 1230​7​92895

Reception – Värdbordet
018 – 10 00 35

Konferens – kontakt och förfrågan
bokning@uppsalamissionskyrka.se

Pastor och församlingsföreståndare
Torbjörn Bådagård
070 725 00 25
torbjorn.badagard@uppsalamissionskyrka.se

Diakon
Eva Bådagård
073-650 33 04
diakon@uppsalamissionskyrka.se 

Verksamhetsledare
Malin Lagerlöf
070-284 02 04
malin.lagerlof@uppsalamissionskyrka.sekonferens@uppsalamissionskyrka.se

Styrelsen
Ledningsgrupp
Ewert Bengtsson – ewert.bengtsson@gmail.com
Sören Johansson – karl1949soren@outlook.com
Per Johan Råsmark – per.johan@rasmark.com

Mikael Lindgren, Lillemor Brånn, Per Johan Råsmark, Anders-Petter Marstorp, Ewert Bengtsson, Ulla Albért och Sören Johansson. Ej med på bild: Helena Elmquist.

För ytterligare kontakter se under personal

Parkeringsplatsklick här för att se alternativa parkeringsplatser i närheten!