Månadsbladets redaktion

Månadsbladets redaktion består av

Torbjörn Bådagård, ansvarig utgivare

Gabriella Hammarin

Bertil Jakobsson

Vivi-Anne Jakobsson

Anders-Petter Marstorp

Ored Oredson

Birgitta Åhman

 

E-posta till Månadsbladets redaktion på Månadsbladet, Uppsala missionskyrka.