Månadsbladets redaktion

Månadsbladets redaktion består av

Torbjörn Bådagård, ansvarig utgivare

Gabriella Hammarin

Bertil Jakobsson

Vivi-Anne Jakobsson

Ored Oredson

Carin Pereira

Leonie Prevel

Per Wärmegård, chefredaktör

Birgitta Åhman

E-posta till Månadsbladets redaktion på Månadsbladet, Uppsala missionskyrka.