Personal

Uppsala missionsförsamling har nu några pastorer emeritus.
De presenteras här med namn och e-post och kan nås vid frågor gällande deras respektive inriktning.