Så kan du ge din kollekt

Som komplement till det kontanta givandet av kollekt vid gudstjänsterna kan två elektroniska betalningssätt numera erbjudas.

Kollektomat
En modern variant av ”kyrkskänk” finns redan på plats om du vill ge din kollektgåva med Bankkort, Kollektomat eller som det heter på bankspråk
Babs Micro.
Utrustningen består av en liten smidig och bärbar ”läsplatta” kompletterad med en knappsats
för registrering av din pinkod. Den kan även avläsa dina kortuppgifter via magnetremsa eller chip. Utrustningen tillhandahålles av gudstjänstvärdarna som gärna bistår med hjälp vid givandet. Ett ”gåvobevis” är framtaget som kan läggas i kollektboxen om så önskas.

Kollekt via mobilen
Sedan en tid tillbaka har bankerna kunnat erbjuda privatpersoner möjlighet att via ”smart” telefon föra över pengar i realtid från eget bankkonto till en mottagares bankkonto via dennes mobiltelefon-nummer. Du behöver inte känna till mottagarens bankkontonummer. Förutsättningen är att båda parter är anslutna till banktjänsten Swish.
Nyligen har bankerna även erbjudit företag (och i detta sammanhang räknas kyrkan hit) att ansluta sig till tjänsten. I stället för att ange mottagarens telefon-nummer anges ett kontonummer som är knutet till församlingen. Det nummer som ska anges är 1230792895.

Kollekt

 

Så här gör man när man swishar!
Förutsättningarna för att kunna nyttja denna tjänst att föra över pengar varhelst du befinner dig är följande:

  • Du måste ha en s.k. smartphone.
  • Du behöver ha ett Mobilt BankID i din telefon. Om du inte redan har detta installerat gör du detta via internet från din bank.
  • Slutligen installerar du appen Swish.

Tjänsten är nu klar att användas. Du kan med fördel lägga upp församlingens kontonummer 1230792895 i din kontaktbok, så kommer det att vara lika lätt att föra över pengar till församlingen som att sända iväg ett SMS.

Hör gärna av dig till någon i ekonomiutskottet, om du behöver ytterligare information.

Mobilt BankID:

Swish:

QR kod Swish