Kulturkvällar

Torsdag 15 februari 19.00
Din stund på jorden
Existentiella perspektiv på klimatkrisen

Ett samtal om hur vi i en tid av accelererande klimathot möter oss själva och varandra. Vad händer i djupet av oss som människor inför risken att allt kan gå förlorat? Hur hanterar vi de existentiella frågorna som väcks? Hur bygger vi tillit, mod och hopp om en meningsfull framtid? Har tro och religion betydelse för människors engagemang? Hur når vi frid och fred med oss själva och jorden?
Medverkande
Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter
David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola
Samtalsledare Gunilla Gunner, religionsvetare

Torsdag 14 mars 19.00
Att må bra som ung
Om ungas psykiska hälsa

Många unga lever idag med krav på prestation samtidigt som de tyngs av frågor om livets mening och jordens framtid. Hur skapas trygghet och sammanhang för unga idag och ett samhälle där alla behövs? Det här är frågor som engagerade psykiatrikern Ing-Marie Wieselgren i hennes insatser för psykisk hälsa.
Den här kvällen samtalar vi, i hennes anda, om ungas psykiska hälsa. Vilka är de vanligaste formerna för ohälsa? Vad kan det institutionaliserade samhället göra, och vad kan civilsamhället göra, för att skapa – eller återskapa – psykisk hälsa hos unga?
Medverkande
Kerstin Evelius, sektionschef för psykisk hälsa på SKR
Mårten Jansson, Nationell samling för psykisk hälsa, mfl.
Samtalsledare Andreas Miller
Samverkan med Ing-Marie Wieselgrens stiftelse

Torsdag 11 april 19.00
Kultur och bildning i en levande demokrati

Den empatiska förmågan att se den andre gör livet och världen större. I en levande demokrati är den förmågan en grundbult. De estetiska upplevelserna genom konst, litteratur, film, musik och teater öppnar våra sinnen för självreflektion, djupare insikter och bildning. Organiserade samtal och möten människor emellan ger en större delaktighet i demokratin och samhörighet med samhället. Vad händer med ett samhälle när förutsättningarna för kultur och folkbildning försämras? Hur påverkar det i sin förlängning demokratin?
Medverkande
Helle Klein, direktor Sigtunastiftelsen
Gunnar Ardelius, generalsekreterare Sveriges Museer
Samtalsledare Wilhelm Blixt
Samverkan med Förbundet kristen humanism

Se folder – klicka här!