Kulturkvällar hösten 2023

Tisdag 26 september kl 19
Folkhemmet som Guds rike?

I våras utgavs Henrik Arnstads biografi om Ernst Wigforss – Den förbannade optimisten.  I boken berörs bland annat Wigforss frikyrkobakgrund som kom att prägla hans ideologiska övertygelse i bygget av den svenska välfärdsstaten. I ett samtal mellan Henrik Arnstad och Erik Amnå diskuteras Wigforss politiska gärning och frågan om kristendomen och den socialdemokratiska välfärdsstaten.

Medverkande: 
Henrik Arnstad, journalist och författare
Erik Amnå, professor emeritus i statskunskap
Samtalsledare: Ola Larsmo
Affisch – klicka här!

Torsdag 19 oktober kl 19
”Som fan läser Bibeln”

En annorlunda podd och bokcirkel där de två reportrarna Thella Johnson och Lollo Collmar på radioprogrammet Människor och Tro i P1 vrider och vänder på bibeltexterna. Vad är det att läsa Bibeln, och vem har tolkningsföreträde? Hur har Bibelns berättelser påverkat oss och har de ändrat betydelse sedan de kom till? Ständig gäst är professorn i bibelvetenskap Thomas Kazen.
Sveriges Radio spelar in kvällen för senare sändning som podd.

Torsdag 16 november kl 19
Att vara ledare med ansvar i samhället

Under senaste året har Martin Modéus tillträtt som ärkebiskop i Svenska kyrkan och Stefan Attefall som landshövding i Uppsala län. Nu möts de båda till ett samtal om ämbete och ansvar och om samspelet mellan civilsamhälle och offentliga aktörer kring välfärd och demokrati. 
Samtalsledare: Kajsa Wejryd, ordförande Förbundet Kristen humanism Uppland.
Samverkan med Förbundet Kristen humanism Uppland

Folder Kulturkvällar i Missionskyrkan