Kulturkvällar i vår

Vårens kulturkvällar i Missionskyrkan. Fem kvällar 19.00 med spännande innehåll. De presenteras mer utförligt i kalender:

9 februari – Biståndsviljan – vart är den på väg?

16 mars – Stig Dagerman 100 år
Medverkande: Arne Ruth, Gunilla Kindstrand och Jan Winter.

30 mars – Klimat (o)rättvisa i Palestina
Medverkande: Johanna Wallin mfl, Palestinagrupperna. Reflektion av Arne Carlsson.

20 april – När välfärden krisar – är mer välgörenhet lösningen?
Medverkande: Helle Klein, Filip Wijkström, Lisa Pelling och Dag Tuvelius.

9 maj – Modern kristendom? – ett samtal om det levande kristna språket
Medverkande: KG Hammar och Per Svensson.

Folder – klicka här!