Kyrkan

kyrksalen_wide

Missionskyrkan

  • är en plats för gudstjänster och andakter
  • har rum för församlingens barn- och ungdomsarbete, som även bedrivs på Enebygården, på läger etc.
  • är ett studiecentrum med plats för samtalskvällar, studiecirklar, föreläsningar, konferenser och kurser
  • är med sitt kafé ett öppet hus och en samlingspunkt för enskilda och grupper
  • är ett centrum i musikvärlden, bl. a. med replokaler, konserter av olika ensembler och körer
  • ingår i dag som en naturlig del av Uppsalas kulturliv.


Missionskyrkan
i Uppsala vill vara en kyrka för hela livet. Här kan du också få stöd, när vardagen krisar eller du har svårt att se mening i det som sker. Kyrkan erbjuder förkunnelse, själavård, och bikt samt barnvälsignelse, dop, konfirmation, vigsel – oavsett sexuell läggning – samt begravning. Du behöver inte vara medlem för att anlita Missionskyrkan.

Missionskyrkan i Uppsala vill vara en öppen kyrka, där alla som vill kan delta. Hör finner du – förutom gudstjänster – kulturträffar, musik, körer, internationellt arbete, pensionärsträffar, barnverksamhet, dagkollo, bibelsamtal, diakonala stödgrupper, möjligheter till praktiska insatser och många andra aktiviteter. Att delta i Missionskyrkans verksamhet innebär att vara del av en gemenskap, som utifrån berättelsen om Jesus Kristus

  • söker tolka människors liv och vår värld
  • vill uttrycka sin tro på kärlekens möjligheter
  • önskar erbjuda människor möjligheter att verka för Guds rike.


Att tillhöra Uppsala Missionsförsamling
innebär att man delar en gemenskap, som har sin grund i tron på Gud.