Ekumeniska kvinnofrukostar

Ekumenisk Kvinnofrukost
Arrangör är Uppsala Ekumeniska Kvinnoråd, en självständig lokalavdelning av Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, som bildades 1935.

Hemsida: www.svekumeniskakvinnor.se/uppsala/

e-post:

Ordförande: Anna-Tora Martin, 31 52 48,

Entré till samlingarna inkl. frukost 60:-.