Ekumeniska kvinnofrukostar

Ekumenisk Kvinnofrukost
Arrangör är Uppsala Ekumeniska Kvinnoråd, en självständig lokalavdelning av Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, som bildades 1935.

Hemsida: www.svekumeniskakvinnor.se/uppsala/

e-post:

Ordförande: Anna-Tora Martin, 31 52 48,

Entré till samlingarna inkl. frukost 60:-.

Program hösten 2019

Halva himlen är vår

Lördagen den 14 september kl. 10-12 i Missionskyrkan

Kvinnofrukost med Görel Byström Janarv, journalist, teolog och medförfattare till boken ”Halva himlen är vår” som kom ut 1980. Entré och frukost 60 kr.

Kultur skapar hopp i Betlehem

Lördagen den 26 oktober kl. 10-12 i Missionskyrkan

Kvinnofrukost med Inger Jonasson, som har arbetat som bildlärare i Betlehem och är ordförande i SEK:s Böndagskommitté. Entré och frukost 60 kr.

Volontär på distans

Lördagen den 16 november kl. 10-12 i Missionskyrkan

Kvinnofrukost med Britt Johansson, som berättar om projekt i Bangladesh hon är engagerad i. Entré och frukost 60 kr.