Ekumeniska kvinnofrukostar

Ekumenisk Kvinnofrukost
Arrangör är Uppsala Ekumeniska Kvinnoråd, en självständig lokalavdelning av Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, som bildades 1935.

Hemsida: www.sek-vbd.se/uppsala.asp

e-post: es.ev1544673115il@ro1544673115nnivk1544673115.aksi1544673115nemuk1544673115e.ala1544673115sppu1544673115

Ordförande: Anna-Tora Martin, 31 52 48, es.ev1544673115il@ni1544673115tram.1544673115arot-1544673115anna1544673115

Entré till samlingarna inkl. frukost 60:-.

 

Program hösten 2018
  

Kvinnor möjliggör genom textilt samarbete

Lö 8 september kl.10 i Missionskyrkan
Ekumenisk kvinnofrukost med Anne Gunnarsson och Yvonne Göransson, som berättar om olika textila projekt från olika delar av världen. Entré inklusive frukost 60 kr.

 

Vinrankans vittnesbörd

Lö 6 oktober kl.10 i Missionskyrkan
– Hur Linné uppmuntrade fru Elsa Beata Wrede att odla vinrankor och hur fru Wrede ändrade Linnés inställning till kvinnliga botaniker
– Vad vinrankan har att säga oss människor
– Vad Gud har sagt om västen och om hur växten vittnar om Gud
Ekumenisk kvinnofrukost med Mariette Manktelow, botaniker och linnéforskare med ett hjärta som klappar för ekumenik.

 

Vem får höras?

Lö 17 november kl.10 i Missionskyrkan
Om vad civilsamhället och religiösa organisationer kan bidra med för en mer hållbar värld.
Ekumenisk kvinnofrukost med Sofia Walan, regionchef i Bilda, tidigare ledarskribent i Sändaren.