Ekumeniska kvinnofrukostar

Ekumenisk Kvinnofrukost
Arrangör är Uppsala Ekumeniska Kvinnoråd, en självständig lokalavdelning av Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, som bildades 1935.

Kvinnofrukostar mm under vårterminen 2022 

Lördagen den 29 januari kl. 10-12 i Missionskyrkan 
Samtal vid frukostborden. Idag har vi ingen inbjuden inledare utan vi träffas, pratar om det som är angeläget, umgås och har trevligt tillsammans. Denna gång har kvinnofrukosten fri entré! 

Fredagen den 4 mars kl. 14 i Missionskyrkan 
Världsböndagen: Jag vet vilka avsikter jag har med er. Programmet är sammanställt av kvinnor från England, Wales och Nordirland.

Lördagen den 5 mars kl. 10-12 i Missionskyrkan 
Kvinnofrukost  

Lördagen den 2 april kl. 10-12 i Missionskyrkan 
Kvinnofrukost med Annika Spalde, diakon och vandringsledare
Att vandra för klimatet – Om Pilgrim’s Walk for Future, vandringen till Glasgow och vad vi kan lära av den.
Efter kvinnofrukosten håller Uppsala ekumeniska kvinnoråd sitt årsmöte.

Lördagen den 14 maj 
Utflykt
Tid och plats meddelas senare

Uppsala ekumeniska kvinnoråd genom
Anna-Tora Martin, ordförande

Hemsida: www.svekumeniskakvinnor.se/uppsala/

e-post:

Entré till samlingarna inkl. frukost 60:-.

För mer information och anmälan kontakta ordförande: Anna-Tora Martin, 31 52 48,

Kvinnofrukostarna är ett samarrangemang med