Ekumeniska kvinnofrukostar

Ekumenisk Kvinnofrukost
Arrangör är Uppsala Ekumeniska Kvinnoråd, en självständig lokalavdelning av Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, som bildades 1935.

Hemsida: www.svekumeniskakvinnor.se/uppsala/

e-post: es.ev1566170615il@ro1566170615nnivk1566170615.aksi1566170615nemuk1566170615e.ala1566170615sppu1566170615

Ordförande: Anna-Tora Martin, 31 52 48, es.ev1566170615il@ni1566170615tram.1566170615arot-1566170615anna1566170615

Entré till samlingarna inkl. frukost 60:-.

Program våren 2019

Censurerade modersbilder:
Lina Sandell och hennes psalmer

Lö 26 jan 10.00 i Missionskyrkan

Ekumenisk kvinnofrukost med Ragnhild Greek, medlem i tidningen Elsas redaktionskommitté

“Välkomna, allt är färdigt!”

Fre 2 mars 18.00 Samariterhemmets kyrka, Samaritergränd 2

/Gudstjänst på Världsböndagen med program från Slovenien
Kollekt till utbildningsstipendier för unga kvinnor i fattiga länder.

Margit Sahlin – föregångare eller trojansk häst?

Lö 30 mars 10.00 i Missionskyrkan

Ekumenisk kvinnofrukost med Madeleine Åhlstedt, präst och direktor för Margit Sahlin Akademin.  Efter frukosten har Uppsala Ekumeniska kvinnoråd sitt årsmöte.

Utflykt till Linnés Hammarby

Lö 11 maj