Ekumeniska kvinnofrukostar

Ekumenisk Kvinnofrukost
Arrangör är Uppsala Ekumeniska Kvinnoråd, en självständig lokalavdelning av Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, som bildades 1935.

Hemsida: www.svekumeniskakvinnor.se/uppsala/

e-post: es.ev1556126474il@ro1556126474nnivk1556126474.aksi1556126474nemuk1556126474e.ala1556126474sppu1556126474

Ordförande: Anna-Tora Martin, 31 52 48, es.ev1556126474il@ni1556126474tram.1556126474arot-1556126474anna1556126474

Entré till samlingarna inkl. frukost 60:-.

Program våren 2019

Censurerade modersbilder:
Lina Sandell och hennes psalmer

Lö 26 jan 10.00 i Missionskyrkan

Ekumenisk kvinnofrukost med Ragnhild Greek, medlem i tidningen Elsas redaktionskommitté

“Välkomna, allt är färdigt!”

Fre 2 mars 18.00 Samariterhemmets kyrka, Samaritergränd 2

/Gudstjänst på Världsböndagen med program från Slovenien
Kollekt till utbildningsstipendier för unga kvinnor i fattiga länder.

Margit Sahlin – föregångare eller trojansk häst?

Lö 30 mars 10.00 i Missionskyrkan

Ekumenisk kvinnofrukost med Madeleine Åhlstedt, präst och direktor för Margit Sahlin Akademin.  Efter frukosten har Uppsala Ekumeniska kvinnoråd sitt årsmöte.

Utflykt till Linnés Hammarby

Lö 11 maj