Ekumeniska kvinnofrukostar

Ekumenisk Kvinnofrukost
Arrangör är Uppsala Ekumeniska Kvinnoråd, en självständig lokalavdelning av Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, som bildades 1935.

Hemsida: www.svekumeniskakvinnor.se/uppsala/

e-post:

Ordförande: Anna-Tora Martin, 31 52 48,

Entré till samlingarna inkl. frukost 60:-.

Program våren 2020

Lö 1 feb Spår av Guds andning i Uppsalas stadsmiljö
Cristina Karlstam, kulturskribent, berättar om Kajsa Mattas skulpturer i Uppsala.

Fr 6 mars Sankt Pers kyrka
Gudstjänst på Världsböndagen med program från Zimbabwe

Lö 28 mars 10.00-12.00 En bra plats att vara på INSTÄLLT
Kristina Helgesson Kjellin, forskare i kulturantropologi vid Svenska kyrkans forskningsavdelning.

Lö 16 maj 10.00 – cirka 14.00 Utflykt till Mariadöttrarna i Vallby
Vi besöker Mariadöttrarna av den Evangeliska Mariavägen i Vallby utanför Enköping. Vi får en guidning av dem innan fika serveras.