Ekumeniska kvinnofrukostar

Ekumenisk Kvinnofrukost
Arrangör är Uppsala Ekumeniska Kvinnoråd, en självständig lokalavdelning av Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, som bildades 1935.

Lördag 11 september kl 10.00-12.00
På Kammaren: Andlig återhämtning
Karin Johannesson, biskop i Uppsala stift har bland annat skrivit en bok med rubrikens titel. För mer information: se Nummer 2/2021 av tidningen Elsa.
Denna kvinnofrukost kommer att genomföras på plats i Linnéstugan i Missionskyrkan men den kommer också att sändas digital och vara en del av Kulturnatten i Uppsala 2020.
Frukost kl 10.00, Föredrag kl 10.30

Lördag 16 oktober kl 10.00-12.00
Samtal och hembesök – Nystart efter pandemitider
Annika Oreskovic, diakon och verksamhetsledare för Diakonicentrum
Christina Olsson Blomqvist, seniorpräst

Lördag 20 november kl 10.00-12.00
Glimtar från Zimbabwe
Gurli Hansson, barnmorska, som bland annat utbildat barnmorskor i Zimbabwe och doktorerat kring graviditet och förlossning i Zimbabwe
Denna kvinnofrukost är en del av Kyrkornas Globala vecka i Uppsala.

Hemsida: www.svekumeniskakvinnor.se/uppsala/

e-post:

Ordförande: Anna-Tora Martin, 31 52 48,

Entré till samlingarna inkl. frukost 60:-.

För mer information och anmälan kontakta ordförande: Anna-Tora Martin, 31 52 48,

Kvinnofrukostarna är ett samarrangemang med Bilda