Ekumeniska kvinnofrukostar

Ekumenisk Kvinnofrukost
Arrangör är Uppsala Ekumeniska Kvinnoråd, en självständig lokalavdelning av Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, som bildades 1935.

Hemsida: www.svekumeniskakvinnor.se/uppsala/

e-post:

Ordförande: Anna-Tora Martin, 31 52 48,

Entré till samlingarna inkl. frukost 60:-.

Behövs feminismen i kyrkan idag
Lördagen den 12 september kl. 10-12 i Missionskyrkan

Kvinnofrukost med Katarina Hedman och Sarah Grenholm, som driver Jesusfeministpodden.  

En bra plats att vara på
Lördagen den 17 oktober kl. 10-12 i Missionskyrkan

Kvinnofrukost med Kristina Kjellin Helgesson, forskare i kulturantropologi vid Svenska kyrkans forskningsenhet. Hennes forskningsområden omfattar migration, kyrkans roll i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle och mission.

Barn hållbarhet och hopp
Lördagen den 14 november kl. 10-12 i Missionskyrkan 

Kvinnofrukost med Karin Sporre, Professor i pedagogiskt arbete. Forskningen inriktas mot etik, existentiella frågor och utbildning.