Gudstjänster

I Uppsala Missionskyrka firar vi gudstjänst varje söndag kl. 11.00. Gudstjänsten är öppen för alla människor, i alla åldrar.

Ungefär var tredje vecka firar vi nattvard i gudstjänsten. Nattvardsfirandet är öppet för alla som vill söka sig närmare Jesus Kristus.

En gång i månaden firas även gudstjänst i Flottsundskyrkan.

Skapelsen och vi
En gång i månaden är gudstjänsten något mer anpassad till lägre åldrar. I gudstjänsten sjunger vi psalmer, läser söndagens bibeltexter och ber till Gud. Någon av församlingens pastorer eller en inbjuden gäst, predikar kring söndagens evangelietext. Ofta sjunger någon av församlingens körer, eller en solist.

Strävan är att gudstjänsten ska vara en mötesplats där hela människan kommer till sin rätt. Därför inbjuder vi också varje söndag till kyrkkaffe efter gudstjänsten, för fika, samtal och otvungen gemenskap.

Några gånger varje år är kyrksalen sprängfylld. Första advent är en sådan söndag och julbönen på julaftons förmiddag.