RPG i Missionskyrkan: Pensionärsgemenskap på dagtid

Mitt på da’n – Pensionärsgemenskap på dagtid
vt 2019

Fredagar 14.00. Program med servering. Entré: 40kr.

Arr: Missionskyrkans och Valsätrakyrkans pensionärsgemenskap (medlem av RPG, Riksförbundet Pensionärsgemenskap).

Missionskyrkans och Valsätrakyrkans Pensionärsgemenskap i Uppsala är en politiskt obunden ideell förening, vars syfte är att erbjuda pensionärer gemenskap och verksamhet utifrån kristna värderingar och att på olika sätt tillvarata pensionärers intressen. Verksamheten är öppen för alla oberoende av religiös uppfattning.

Som medlemmar välkomnas både pensionärer och icke-pensionärer. Det finns möjlighet att teckna försäkringar på förmånliga villkor.

Årsavgiften (150:-) betalas på plusgiro 49 97 30 – 0

Kontaktpersoner:
Ordförande Bertil Jakobsson, 018-32 80 85, 0730-49 29 41, moc.l1566170690iamto1566170690h@nos1566170690sboka1566170690j.lit1566170690reb1566170690
Anders Nylén, 0703-78 68 89
Kassör Gerhard Egerhag, 018-30 17 84

RPGUppsala MissionskyrkaValsätrakyrkan UppsalaBilda

Program åren 2019

Januari
25Vinterfest
Gröt, smörgås och skinka och ett program som lyser upp vintermörkret, kanske lite nostalgi och annat mellan himmel och jord. 50:-
Februari
1Årsmöte
Förhandlingar och därefter ett bildspel av Bernt Malm som visar hur den nya Missionskyrkan kom till för drygt 35 år sedan.
8Tack gode Gud för allt som finns
Om Franciskus från Assisi – ett helgon för alla tider. Prästen och kyrkomusikern Rolf Larsson berättar.
15Folklig botanik
Etnobiologen Ingvar Svanberg berättar om allmogens nytto- och prydnadsväxter genom tiderna.
22Från anabaptism till svensk baptism
Baptist-historikern Magnus Lindvall visar några utveck-lingslinjer från 1500-talets anabaptism till svensk baptism och markerar två förgrundsgestalters betydelse för den tidiga utvecklingen i Sverige, F O Nilsson och Anders Wiberg.
Mars
1Hildasholm och Arvid Munthe
Margaretha Johannes, som flera år guidat på Hildasholm i Leksand, berättar omhuset och dess invånare.
8Evangelium enligt Astrid Lindgren
Nisse Norén, pastor och psykoterapeut, berättar om Astrid Lindgren  och hennes samhällsinsatser 
15Kvinnan som red över Himalaya
Läkarmissionären Margareta Höök Wennfors berättar om sin mor, som var missionär i Östturkestan och Indien. Hon blev änka när Margareta var sex år men fortsatte sitt arbete. För att komma hem till Sverige måste hon passera Himalaya, en strapatsrik resa.
22Adelsungdomars resor i Europa på 1600-talet
Ola Winberg, fil.dr. i historia, berättar om hur adeln skickade ut sina ungdomar på fleråriga bildningsresor. Varför och vilka länder besöktes? Vad kostade det och kom alla tillbaka? Har resorna gjort något historiskt avtryck?
29En slottsherres resor i länet
Landshövdingen Göran Enander berättar.
April
5Min flykt  från Ost-Preussen till Sverige
Joachim Tiefensee flydde från Ost-Preussen 1945 och berättar om flykten via interneringen i Danmark till fvia via interneringen i Danmark till friheten och ett nytt liv i Sverige.
12På jakt efter en fungerande gudsbild
Professor Anders Liljas gör ett försök att hantera dessa frågor med en vetenskaplig bakgrund.
26Musica Sacra – musiken och det heliga
Kyrkomusikern och hymnologen Anders Dillmar tar upp frågan vad som är sakral musik med utgångspunkt från   svenska diskussioner sedan 1800-talet.
Maj
3Sköna maj, välkommen
Uppsala manskör under ledning av Gina van Dam hälsar våren.
10Minnen från krigsåren 1939–45
Kriget drabbade inte Sverige direkt men präglade vardagen. Många äldre minns och kan dela med sig av särskilda upplevelser. Anmäl till styrelsen om och vad du vill berätta under fem minuter.
17Vårfest med Norgetema
Kaffe och tårta, Revolver-Harry och annat med Norge-anknytning. 50:-