RPG i Missionskyrkan: Pensionärsgemenskap på dagtid

Mitt på da’n – Pensionärsgemenskap på dagtid

Fredagar 14.00. Program med servering. Entré: 40 kr.

Aktuellt program: Första samling fredag 4 september

Det blir samling i Missionskyrkan med corona-avstånd fredagar kl 14.00. Program varannan fredag, gemenskap och servering varannan fredag.

SEPTEMBER

4 FIKA OCH GEMENSKAP

11 VEM BEHÖVER STADEN?
Statskonsulent Thomas Norrby, som är samverkansansvarig för området landsbygdsutveckling på SLU, berättar om landsbygdens möjligheter och stadens begränsning. Frågan han ställer: Var har du ditt hjärta?

18 FIKA OCH GEMENSKAP

25 VAD ÄR EN IKON?
Prof. em. Lars-Erik Appelgren, själv ikonmålare, talar om ikonens historia och illustrerar med exempel från de olika motivkretsarna.

OKTOBER 

2 FIKA OCH GEMENSKAP

9 PUTIN OCH DEN ORTODOXA KYRKAN
Ulla Birgegård, prof. em. i ryska, beskriver maktförhållandena mellan den världsliga makten (tsaren) och den kyrkliga (patriarken) som växlat under århundradena, med ett avbrott under Sovjettiden, då kyrkan förde en tynande tillvaro. I det nya Ryssland har kyrkan blivit en mycket viktig del i skapandet av den nya ryska identiteten och därigenom fått betydande politiskt inflytande.

16 FIKA OCH GEMENSKAP

23 ANDLIGA SÅNGER I P2 Katarina Josephsson är programledare för Andliga sånger i P2. Sångerska, sångpedagog och musikjournalist. Hon berättar om sin verksamhet.

NOVEMBER

6 GLAUKOM, GRÅ STARR OCH ANDRA ÖGONSJUKDOMAR Simon Shamoun, ögonläkare på Akademiska Sjukhuset, talar om ögonproblem som kan drabba särskilt äldre.

13 FIKA OCH GEMENSKAP

20 BARNS HÄLSA
Prof. Peter Bergsten berättar om ett projekt om barns hälsa och betydelsen av deras mänskliga omgivning inkl. far/morföräldrar.

27 FIKA OCH GEMENSKAP

DECEMBER

4 Program ej klart

11 ADVENTSKAFFE
Kaffe, lussebullar och pepparkakor.

– – – – – – – – – – –

Arr: Missionskyrkans och Valsätrakyrkans pensionärsgemenskap (medlem av RPG, Riksförbundet Pensionärsgemenskap).

Missionskyrkans och Valsätrakyrkans Pensionärsgemenskap i Uppsala är en politiskt obunden ideell förening, vars syfte är att erbjuda pensionärer gemenskap och verksamhet utifrån kristna värderingar och att på olika sätt tillvarata pensionärers intressen. Verksamheten är öppen för alla oberoende av religiös uppfattning.

Som medlemmar välkomnas både pensionärer och icke-pensionärer. Det finns möjlighet att teckna försäkringar på förmånliga villkor.

Årsavgiften (150:-) betalas på plusgiro 49 97 30 – 0 eller kontant.

Kontaktpersoner:
Ordförande Bertil Jakobsson, 018-32 80 85, 0730-49 29 41, 
Anders Nylén, 0703-78 68 89

Programansvarig Gunnar Fridborg, 0730-41 74 78

RPG Uppsala Missionskyrka Valsätrakyrkan Uppsala Bilda