RPG i Missionskyrkan: Pensionärsgemenskap på dagtid

Mitt på da’n – Pensionärsgemenskap på dagtid
vt 2018

Fredagar 14.00. Program med servering. Entré: 40kr.

Arr: Missionskyrkans och Valsätrakyrkans pensionärsgemenskap (medlem av RPG, Riksförbundet Pensionärsgemenskap).

Missionskyrkans och Valsätrakyrkans Pensionärsgemenskap i Uppsala är en politiskt obunden ideell förening, vars syfte är att erbjuda pensionärer gemenskap och verksamhet utifrån kristna värderingar och att på olika sätt tillvarata pensionärers intressen. Verksamheten är öppen för alla oberoende av religiös uppfattning.

Som medlemmar välkomnas både pensionärer och icke-pensionärer. Det finns möjlighet att teckna försäkringar på förmånliga villkor.

Årsavgiften (150:-) betalas på plusgiro 49 97 30 – 0

Kontaktpersoner:
Ordförande Bertil Jakobsson, 018-32 80 85, 0730-49 29 41, moc.l1544960672iamto1544960672h@nos1544960672sboka1544960672j.lit1544960672reb1544960672
Anders Nylén, 0703-78 68 89
Kassör Gerhard Egerhag, 018-30 17 84

 

RPGUppsala MissionskyrkaValsätrakyrkan Uppsala Bilda

 

Program hösten 2018

September
14Psalmens väg genom årtusenden
Våra psalmer speglar den tid och den tro, när de tillkom. De hjälper oss att tolka våra liv. Prästen och kyrkomusikern Rolf Larssonvägleder oss in i en värld av poesi, skönhet och andakt.
21En ängel hälsar till jordens barn
Sång, gitarr och munspel av Thomas Cervin. Texter och musik av Ragnwei Axellie och Thomas Cervin.
28Kina efter 1980
Under kulturrevolutionen stängdes alla kyrkor i Kina. I slutet av 1970-talet började religionsfriheten respekteras. Kyrkor öppnades, människor samlades med växande frimodighet. Alice Rinell Hermanssonhar följt utvecklingen under de senaste 35 åren, framför allt i några församlingar i provinsen Shandong, en förmån som hon gärna berättar om.
 
Oktober
5Oförglömligt: Resa till Svalbard
Margaretha Henderson berättar om en oförglömlig resa 2011 med ett expeditionsfartyg genom den vackra ishavsarkipelagen, om möten med isbjörnar, valrossar, valar och sjöfåglar samt naturen uppe på land.
12Finns det mer än en Gud?
Vi lever med större mångfald än tidigare, fler språk och kulturer och andra sätt att beskriva sin tro på Gud. Vad gör det med oss, i mötet med det annorlunda? Eva Bådagård är diakon i Missionskyrkan och har mött vårt nya samhälle från ett annat perspektiv. Torbjörn Bådagård är pastor i Missionskyrkan och har arbetat med frågan om vi alla tror på samma Gud.
19Mina åskväder – en litterär rapsodi
Professor emerita Eva-Britta Ståhl berättar om fascinationen inför detta himlafenomen med utgångspunkt i texter från skilda tider.
26Färgseende och färgnamn
Olika djur kan uppfatta olika många färger.Människor med normal syn kan se tre färger. Gunilla Borgefors, professor i bildanalys, berättar om hur olika kulturer namnger de färger människan ser, upp till tolv grundläggande färgnamn.
  
November
9Strömsborg – vilohem för trötta missionärer
Många kyrkligt aktiva får underbara sommarveckor i Roslagen på ett före detta pensionat. Med en natur som lockar till vandringar och med ett stort naturreservat i närheten blir detta ett underbart tillfälle till bad, fiske och kontemplation i vår rika natur. Om detta berättar Mattias Iwarsson, biolog. 
16Sveriges störste lekmannapredikant
Docent LarsOlov Eriksson berättar om Carl Olof Rosenius, Sveriges genom tiderna mest betydande lekmannapredikant.
23Kretsen kring Jan Fridegård
Aase Fridegård Penayo berättar om sin far och hans författarvänner.
30Hasse och Tage – humoristiska humanister
Hasse och Tage använde sig på ett oefterhärmligt sätt av historien för att spegla nutiden. Johanna Broman Åkeson, fil. dr i musikvetenskap, berättar och illustrerar med musik.
  
December
7Man kan behöva lite hjälp på äldre dar
Gert Karlsson
och Per-Anders Öhman från kommunens Seniorguide informerar om hemtjänst, larm, hjälpmedel och annat som ger äldre ett gott liv i en trygg och stimulerande miljö. Har du en särskild fråga lämna den till styrelsen i god tid före, minst två par veckor, så kan den tas upp.
14Adventskaffe
Kören Tonbildarna sjunger advent- och julsånger i kyrkan. Därefter adventskaffe i Tovensalen.