Kyrksalen

Kyrksalen 1

I Kyrksalen firar Uppsala Missionsförsamling gudstjänst varje söndag klockan 11, men lokalen används även under andra dagar i veckan. Kyrksalen är känd i Uppsala för sin goda akustik vilket gör den till en uppskattad konsertlokal. Den är också lämplig för föredrag med många åhörare.

Det finns plats för 450 personer, med läktare och extra stolar utplacerade. Lokalen är utrustad med hörslinga. Eftersom kyrksalen ligger i markplan utan trappor från gatan är den mycket lättillgänglig för rörelsehindrade personer.

Kyrksalen 2

Lokalens storlek gör att förstärkning av allt tal är nödvändig för att publiken ska höra bra.

Reliefen, ”Livets träd” och ljusbäraren i kyrksalen är utformade av uppsalakonstnären Olof Hellström. Bilder av dessa visas i informationen om Uppsala Missionsförsamling.

Kyrksalen som gudstjänstrum lämpar sig inte för alla typer av arrangemang, men hör gärna med lokalbokningen i kyrkan om du känner dig osäker.