Kyrkträdet tas bort i höst

Den skogslönn som är utanför kyrkans lokaler i korsningen Dragarbrunnsgatan/Sankt Olofsgatan kommer att tas bort.

Trädet är i så dåligt skick att det utgör för stor risk för trafik och förbipasserande. Det känns väldigt tråkigt, för det är ett stort och uppskattat träd som ger karaktär åt kyrkorummet och även gaturummet det befinner sig i.

Fällningen kommer utföras under hösten 2021. Det är Upppsala kommun som ansvarar för arbetet. De kommer att se om det är möjligt att återplantera ett träd på samma plats.

Det är med sorg vi säger farväl till vårt älskade träd men lyckligtvis har vi ett till träd inne i kyrkan målat på väggen. Det kommer inte att försvinna och vi hoppas snart få se ett nytt träd växa upp.

För mer information: kontakta Mattias Iwarsson eller .