Mötesplatser

I Missionskyrkan finns möjlighet att mötas. Plats att möta en människa eller komma samman med många i stora samlingar. Vi menar att mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen, att mötet med världen fördjupar vår närvaro i Skapelsen och att mötet med människor förenar oss i den heliga Anden. Därför hälsar vi dig välkommen till Missionskyrkan.

I menyer här kan du läsa om vilka mötesplatser vi erbjuder:

Gudstjänst

Kultur och Musik

Barn och Unga

Fredagsträffen

NybyVision

Sjukhuskyrkan

Diakonicentrum