Musik & Sång

Spela & Sjung

Musik är en viktig del i människors liv och därigenom också i en församlings liv. Man brukar säga att där orden tar slut så tar musiken vid.

I Uppsala Missionskyrka finns f. n. följande musikaliska begivenheter på regelbunden basis.

Barn och Drama (6 – 9 år)

Onsdagar 17.30 – 18.30

Sång och teaterlek, kör och drama. En växtplats där vi jobbar med röst-kropp-rum-samarbete.

Ledare: Gunnar Axelson Fisk och Donald Wieselgren

Intresserad?
Kontakta Gunnar Axelson Fisk Tel. 0708-76 62 33

M.o.D. – scenisk kör (17 – 26 år)

Onsdagar 19.00 – 21.15
Nya sångare välkomna.

Är du intresserad av att sjunga, uttrycka och gestalta livsfrågor? En kör för gudstjänster, konserter och sceniska sammanhang. Den framför även texter och musik skrivna av medlemmarna!

Ledare: Gunnar Axelson Fisk
Intresserad?
Kontakta Gunnar Axelson Fisk  0708-76 62 33                                    

Missionskyrkans Vokalensemble

Projektkör — en kör som startade hösten 2017 och jobbar i projektform. Målsättningen är att genomföra 2 – 3 projekt per år av varierande karaktär och besättning.

Kören vänder sig till drivna sångare med körerfarenhet och god notläsningsförmåga. Upplägget med ett fåtal repetitioner per produktion ställer krav på sångarnas förmåga att studera in musiken på egen hand.

Dirigent: Markus Jonsson

Intresserad?
Kontakta Markus Jonsson tel. 10 00 32

Sångkören

Tisdagar 18.15 – 19.45

Vi tar gärna emot fler sångglada herrar och damer som vill pröva att sjunga 4-stämmig kör. Vi sjunger på gudstjänster i Missionskyrkan 2 ggr/termin och ibland på andra ställen.

Ledare: Margareta Ljungdahl

Intresserad?
Kontakta Margareta Ljungdahl  Tel. 10 00 35

Kyrkokören

Kören träffas igen 6 oktober. Tisdagar 17.00 – 18.30.  

En blandad kör med cirka 30 sångare från 45 år och uppåt. Repertoaren är mycket varierad och blandad – ”från Bach till Strandsjö”. Den sjunger i gudstjänster 4 – 5 gånger per termin och i samband med konserter och musikandakter.

Dirigent: Markus Jonsson tel. 018-10 00 32

Intresserad?
Kontakta körens ordförande Maria Hellman  tel. 070-363 39 97.

 

Öppen Spelstuga för folkmusikanter

En lördag/månad: 29/8, 26/9,  24/10,  21/11
13.00 – 15.15 (40:-/gång)

Spelstugan är öppen för alla folkmusikintresserade musikanter. Deltagarna bestämmer själva vilka låtar som spelas och vid något tillfälle kan en erfaren folkmusiker komma och lära ut låtar. En grupp från spelstugan brukar spela vid gudstjänst en gång per termin och vid något annat tillfälle som passar.

Ledare: Gunnar Vegerfors Tel. 50 00 38