Ny sjukhuspastor i Uppsala

Sven Jansson, pastor i Equmeniakyrkan.

Jag ordinerades 1983 och bor sedan några månader utanför Rasbokil med Margareta som är präst i Vattholma. Jag har de senaste 7 åren arbetat för Diakonia. Ett arbete jag inte planerat att sluta med, men så kom den här tjänsten och jag blev tillräckligt intresserad. För mig är drivkraften densamma att arbeta för de som som är “längst ner” sett till hela världen, eller den som tvingats till utanförskap på grund av sjukdom!
Nu ser jag fram mot att få förmånen att arbeta med teamet i Sjukhuskyrkan vid Akademiska sjukhuset!