NybyVision

NybyVision är en ideell förening som verkar för ömsesidig integration genom meningsskapande sammanhang och personliga möten.

Huvudmän för verksamheten är Österledskyrkan i Gamla Uppsala samt Uppsala Missionsförsamling. Verksamheten är en del av huvudmännens diakonala arbete och drivs i samverkan med studieförbundet Bilda Öst och med bidrag främst från Uppsala kommun och Länsstyrelsen i Uppsala län.

På www.nybyvision.se kan du läsa mer om NybyVisions verksamhet och vad som är aktuellt just nu.

NybyVisions Vänner

NybyVision har många vänner
och NybyVision behöver sina vänner!

Lämna din e-postadress till NybyVision, info@nybyvision.se, så kommer du att få regelbunden information om vad som händer på NybyVision. 

NybyVisions Vänner förvaltar en social kassa för mindre bidrag till enskilda deltagare och tar tacksamt emot gåvor på bankgiro 783 – 5879 eller via swish 123 540 21 77

NybyVision

Besöksadress:
Odensgatan 8

Postadress:
Sturegatan 9
753 14 Uppsala
018-560 730

www.nybyvision.se