Påsk i Missionskyrkan

Påskens samlingar i Missionskyrkan

Skärtorsdag 1 aoril kl 14.00-17.00 Kyrkvandring med nattvard

Skärtorsdag 1 april kl 18.00 Gudstjänst

Långfredag 2 april kl 11.00 Långfredagsgudstjänst

Påskdagen 4 april kl 11.00 Gudstjänst

Påskdagen 4 april kl 14.00-17.00 Kyrkvandring