Personal

Våra medarbetare

Kontakta oss gärna.

Torbjörn Bådagård

Pastor och Församlingsföreståndare

070-725 00 25

torbjorn.badagard@uppsalamissionskyrka.se

Malin Lagerlöf

Verksamhetsledare Kafé och konferens

070-284 02 04

malin.lagerlof@uppsalamissionskyrka.se

Mikiko Saito

Köksledare

koket@uppsalamissionskyrka.se

Andoria Trysius

Kafé- och konferensassistent

andoria.trysius@uppsalamissionskyrka.se

Kanya Hjort

Kafé och konferensassistent

kanya.hjort@uppsalamissionskyrka.se

Hanna Brånn

Konferens- och bokningsassistent

070-090 64 51

bokning@uppsalamissionskyrka.se

Donald Wieselgren

Konferenstekniker och vaktmästare

vaktmastare@uppsalamissionskyrka.se

Martin Ålund

Konferenstekniker och vaktmästare

martin.alund@uppsalamissionskyrka.se

R.Erik Svalfors

Pastor/föreståndare för Waldenströmska Studenthemmet

0727-36 06 71

r.erik@waldenstromska.se

Eva Kolterjahn


Pastor och Diakon Emeritus/Emeritas

I vår församling har vi en grupp pastorer och diakoner emeriti med olika inriktningar. De finns som en resurs för församlingen och för dem som söker stöd. Alla medverkar regelbundet i gudstjänsterna och vid olika samlingar.

Lillemor Brånn

DIakon emerita, diakoni och samhälle

073-947 02 50

hanjimmat@gmail.com

Arne Carlsson

Pastor emeritus, teologi och samhälle

070-981 50 15

arne.carlsson@musikate.se

Mats Lejmyr

Pastor emeritus, själavård

070-344 43 26

mats.lejmyr@uppsalamissionskyrka.se

Gert Lindh

Pastor emeritus, stadsdelspastor Gottsunda – Flottsund

070-222 68 70

gert.lindh@equmeniakyrkan.nu

Ann-Britt Samuelsson

Pastor emerita, diakoni

070-665 65 52

annbrittsam54@gmail.com

Sven Wingren

Pastor emeritus, bild och sociala medier

0730-74 79 76

sven.g.jansson@gmail.com

Per Wärmegård

Vice församlingsföreståndare, Pastor emeritus, Diakoni och kommunikation

070-230 25 66

per.warmegard@uppsalamissionskyrka.se