Personal

Våra medarbetare

Kontakta oss gärna.

Torbjörn Bådagård
Pastor och Församlingsföreståndare
070-725 00 25
torbjorn.badagard@uppsalamissionskyrka.se 

Eva Bådagård
Diakon
073-650 33 04
diakon@uppsalamissionskyrka.se 

Malin Lagerlöf
Verksamhetsledare Kafé och konferens
070-284 02 04
malin.lagerlof@uppsalamissionskyrka.se

Gudrun Ahlberg
Ekonom
gudrun@uppsalamissionskyrka.se 

Gunnar Axelson Fisk
Församlingspedagog
070-876 62 33 
gunnar.axelson.fisk@uppsalamissionskyrka.se 

Markus Jonsson
Församlingsmusiker
073-559 24 16 
markus.jonsson@uppsalamissionskyrka.se 

Mikiko Saito
Köksledare
koket@uppsalamissionskyrka.se

Andoria Trysius
Kafé- och konferensassistent
andoria.trysius@uppsalamissionskyrka.se

Kanya Hjort
Kafé och konferensassistent
kanya.hjort@uppsalamissionskyrka.se

Hanna BrånnHanna Brånn
Konferens
070-090 64 51
bokning@uppsalamissionskyrka.se

Donald Wieselgren
Konferenstekniker och vaktmästare
vaktmastare@uppsalamissionskyrka.se

Martin ÅlundMartin Ålund
Konferenstekniker och vaktmästare
martin.alund@uppsalamissionskyrka.se

R.Erik Svalfors
Pastor/föreståndare för Waldenströmska Studenthemmet
0727-36 06 71
r.erik@waldenstromska.se

Ann-Britt Samuelsson
Sjukhuspastor
Tel 070-665 65 52
annbrittsam54@gmail.com

Karin Olofsdotter
Studentpastor
018- 430 37 09
karin.olofsdotter@studentprast.uu.se

Pastor Emeritus/Emeritast

I vår församling har vi en grupp pastorer Emeriti med olika inriktningar.
De finns som en resurs för församlingen och för dem som söker stöd. Alla medverkar regelbundet i gudstjänsterna och vid olika samlingar.

Arne Carlsson
Pastor emeritus, teologi och samhälle
Tel 070-981 50 15
arne.carlsson@musikate.se

Yvonne Göranson
Pastor emerita, integration
quiltspace@gmail.com

Sven Wingren
Pastor emeritus, bild och sociala medier
0730-74 79 76
sven.g.jansson@gmail.com

Mats Lejmyr
Pastor emeritus, själavård
mats.lejmyr@uppsalamissionskyrka.se

Gert Lindh
Pastor emeritus, stadsdelspastor Gottsunda – Flottsund
Tel 070-222 68 70
gert.lindh@equmeniakyrkan.nu

Ann-Britt Samuelsson
Pastor emerita, diakoni
Tel 070-665 65 52
annbrittsam54@gmail.com

Per Wärmegård
Pastor emeritus, Diakoni och kommunikation
Tel 070-230 25 66
per.warmegard@uppsalamissionskyrka.se