Personal

Våra medarbetare

Kontakta oss gärna.

Torbjörn Bådagård
Pastor och Församlingsföreståndare
070-725 00 25
torbjorn.badagard@uppsalamissionskyrka.se 

Eva Bådagård
Diakon
073-650 33 04
diakon@uppsalamissionskyrka.se 

Gudrun Ahlberg
Ekonom
gudrun@uppsalamissionskyrka.se 

Gunnar Axelson Fisk
Församlingspedagog
070-876 62 33 
gunnar.axelson.fisk@uppsalamissionskyrka.se 

Markus Jonsson
Församlingsmusiker
018-10 00 32 
markus.jonsson@uppsalamissionskyrka.se 

Mikiko Saito
Köksledare
koket@uppsalamissionskyrka.se

Andoria Trysius
Kafé- och konferensassistent
andoria.trysius@uppsalamissionskyrka.se

Kanya Hjort
Kafé och konferensassistent
kanya.hjort@uppsalamissionskyrka.se

Hanna BrånnHanna Brånn
Konferens
018-10 00 82
bokning@uppsalamissionskyrka.se

Donald Wieselgren
Konferenstekniker och vaktmästare
018-10 00 82
vaktmastare@uppsalamissionskyrka.se

Martin ÅlundMartin Ålund
Konferenstekniker och vaktmästare
018-10 00 82
martin.alund@uppsalamissionskyrka.se

R.Erik Svalfors
Pastor/föreståndare för Waldenströmska Studenthemmet
0727-36 06 71
r.erik@waldenstromska.se

Karin Olofsdotter
Studentpastor
018- 430 37 09
karin.olofsdotter@studentprast.uu.se

Sven Wingren
Sjukhuspastor
0730-74 79 76
E-post till Sven Wingren

Ann-Britt Samuelsson
Sjukhuspastor
070-665 65 52
E-post till Ann.Britt Samuelsson

Pastor Emeritus/Emeritas

I vår församling har vi en grupp pastorer Emeritus/as med olika inriktningar. De finns som en resurs för församlingen och för dem som söker stöd.

Arne Carlsson
Pastor emeritus, teologi och samhälle

Tel 070-981 50 15
arne.carlsson@musikate.se

Yvonne Göranson
Pastor emerita, integration

quiltspace@gmail.com

Mats Lejmyr
Pastor emeritus, själavård

mats.lejmyr@uppsalamissionskyrka.se

Gert Lindh
Pastor emeritus, stadsdelspastor Gottsunda – Flottsund

Tel 070-222 68 70
gert.lindh@equmeniakyrkan.nu

Per Wärmegård
Pastor emeritus, Diakoni och kommunikation

Tel 070-230 25 66
per.warmegard@uppsalamissionskyrka.se