Personal

Våra medarbetare

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver prata med någon. Vi finns för dig.

Torbjörn Bådagård
Pastor och Församlingsföreståndare
070-725 00 25, 018-10 00 66 
torbjorn.badagard@uppsalamissionskyrka.se 

Eva Bådagård
Diakon
070-650 33 04, 018-10 00 36 
diakon@uppsalamissionskyrka.se 

Gudrun Ahlberg
Ekonom
gudrun@uppsalamissionskyrka.se 

Gunnar Axelson Fisk
Församlingspedagog
070-876 62 33 
gunnar.axelson.fisk@uppsalamissionskyrka.se 

Markus Jonsson
Församlingsmusiker
018-10 00 32 
markus.jonsson@uppsalamissionskyrka.se 

Donald Wieselgren
Konferenstekniker och vaktmästare
018-10 00 82
vaktmastare@uppsalamissionskyrka.se

Församlingens ordförande
Kjell-Åke Nordqvist
E-post: kjell-ake@nordquist.se

Bokning av församlingens lokaler
Hanna Brånn
E-post: bokning@uppsalamissionskyrka.se