Roder – Unna dig några kvällars reflektion om ditt liv!

Tänk att få sitta ned och samtala om det som är viktigast i livet. Få dela dina tankar utan att bli ifrågasatt eller kritiserad.

Det är konceptet för vår kurs ”Roder”. Namnet handlar om vår riktning i livet. Om att bejaka vår djupa längtan. Vi tar oss an de krafter som finns under ytan och styr oss i fel riktning:
Våra rädslor. Känslan att inte duga. Våra förväntningar på kärlek och gemenskap. Att hantera de sår vi fått i livet.

En enkel måltid. Avslappning. Kort temaföreläsning. Egen eftertanke med stöd av reflektionshäfte. Gruppsamtal då
vi delar våra erfarenheter. Och en summering för dig själv. Så ser en kurskväll ut. Vi hoppas att deltagarna blir en skön
mix av människor med olika erfarenheter och livssyn. Kanske en av dem är du?

Läs mer här!

Affisch!

Anmälan!