Skönlitteratur & Livsfrågor

Litterära samtal om livet och döden
Varannan måndag  19.00 – 20.45

Skönlitteratur & Livsfrågor

Den populära serien Skönlitteratur och Livsfrågor arbetar oförtrutet vidare.

6 februari: Annie Ernaux, 2022 års nobelpristagare i litteratur. Åren
Författarens själv­biografi, Åren, har kallats hennes mäs­terverk. Den utspe­las under åren 1941-2006. Hon lå­ter samtiden berätta om allt som påver­kat henne och hen­nes närmaste från andra världskriget till dagens sam­hälle. Utan att hon använder ordet ”jag” flyter Ernaux fram genom sitt liv.
Inledare: Negar Heidari och Eva-Britta Ståhl

20 februari: Lina Nordquist. Dit du går följer jag
Det är författarens debutbok, utnämnd av Bonniers Bokklubb till ”Årets bok” 2022. Vid sekelskiftet 1900 flyttar Unni, Armod och lille Roar för att finna ett nytt liv. I Hälsingland slår de sig ner i skogen mellan människor och vildmark. Den lilla flocken tvingas huka under natur­ens och skogsbon­dens brutala nycker. Två kvin­noöden vävs sam­man. En dra­matisk historia om hur beroende vi alla är av varandra och om kärlek över alla gränser.
Inledare: Agneta Ekström och Anita Jonsson

6 mars: Dorothy Sayers Kamratfesten
Ingen traditionell deckare. En hyll­ning till kvinnors vilja och förmåga att stå upp för varandra. Roma­nen genomsyras av frågor som in­tellektuell heder­lighet, kvinnors rätt till utbildning och högre studier, kvinnors rätt att välja och kvinnors svå­righet att välja. Lord Peter har en undanskymd plats, även om han förstås löser gåtan till slut.
Inledare: Agneta Ekström och Eva-Britta Ståhl

20 mars: John Galsworthy Forsytesagan Förmöget folk
Forsytesagan är en brittisk dramaserie som tevesändes 1967 och som blev omåttligt po­pulär. Den är ba­serad på nobel­pristagare John Galsworthys släkt­saga om den väl­bärgade familjen Forsytes öden och äventyr under det sena 1800-talet. Familjebanden prövas och utma­nar individernas lojalitet, stolthet och kärlek. Sviten spänner från det viktori­anska 1880-talet till 1930-talet och den stora depressionen.
Inledare: Agneta Kristenson och Anna-Karin Widman

3 april: Kerstin Ekmans författarskap
En spännande kväll blir det, när författaren Ola Larsmo tar sig an författarkollegan Kerstin Ekman. Ett forskningsprojekt.

17 april: Maria Stepanova Minnen av minnet
Den ryska journa­listen, poeten, pro­sa­isten och essä­is­ten Maria Stepa­novas första roman handlar om hur vår indi­viduella historia rättar in sig i den stora historien. Förfat­taren sortera bland släktens minnen och fram växer en märkvärdig text: en förening av familjekrönika, memoar, essä och historia. En brevberättelse, dagbok, bildningsroman. Själv använ­der hon undertiteln roman. En bok som sätter i gång mekanismer, väcker de egna slumrande minnena. 
Inledare: Agneta Kristenson och Anna-Karin Widman

– – – – – – – –
Välkommen till litteraturkvällar! Klockan 19.00 – 20.45.

Anita Jonsson

Tillbaka!